ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2553 เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 5,490 ราย และชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) จำนวน 13 ราย ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 พ.ค.2554  เวลา 12:35 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน