จ.ตรังจัดประกวดภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์


     นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  และเกิดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ฯลฯ  โดยการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ วิถีชีวิตวิถีไทยภาคใต้ของเรา” รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔  และตัดสินการประกวดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

     นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ยังได้จัดเสวนา “คุณค่า มูลค่า ในงานศิลปะภาพถ่าย”  โดยนายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) และคณะฯ ในวันจันทร์ที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  และสัมมนา “ภาพขาว-ดำ /ภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรม ในมุมมองของศิลปินแห่งชาติ”  และ  “เทคนิคการแก้ไขภาพถ่าย”   โดยนายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) และ นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๑ โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๗๕๘๕-๖ ในวันเวลาราชการ


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน