โครงการแดร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ. ตรัง  พล.ต.ต. สาคร ทองมุณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ตรัง


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 มี.ค.2554  เวลา 09:13 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

16 มีนาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2554  หรือที่รู้จักในนาม โครงการแดร์ (DARE) ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ได้สนับสนุนงบประมาณให้ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำเดินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ในปี 2551 มาอย่างต่อเนื่อง   


 ความคิดเห็นที่ 2

23 มี.ค.2554  เวลา 09:14 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

โดยรุ่นนี้มีน้อง ๆ นักเรียนจากทั้งหมด 19 โรงเรียน จำนวน 1,207 คน จาก 6 อำเภอ มาเข้าร่วม    


 ความคิดเห็นที่ 3

23 มี.ค.2554  เวลา 09:15 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

คำว่า DARE ประกอบด้วยตัวอักษร4 ตัว โดย D ย่อมาจาก Drug แปลว่า ยาเสพติด A ย่อมาจาก Abuse แปลว่า ใช้ในทางที่ผิด R ย่อมาจาก Resistance แปลว่า การต่อต้านขัดขืน และ E ย่อมาจาก Education แปลว่า การศึกษา ทั้งหมดจึงแปลว่า “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด” โดย DARE (ออกเสียงว่า “แดร์”) ยังแปลว่า “กล้าหาญ” อีกด้วย


 ความคิดเห็นที่ 4

23 มี.ค.2554  เวลา 09:15 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

โครงการแดร์เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในมลรัฐ ลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตำรวจในมลรัฐดังกล่าวได้คิดหลักสูตรขึ้นเพื่อเข้าไปสอนน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดแต่ละประเภท และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการเอาตัวให้รอดจากภัยของยาเสพติด เช่น ทักษะในการปฏิเสธการชักชวนของเพื่อน ๆ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 41 ของโลกที่ได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาสอนในโรงเรียนและน้อง ๆนักเรียนจะเรียกตำรวจที่เข้าไปสอนในโรงเรียนว่า “ครูแดร์”


 ความคิดเห็นที่ 5

23 มี.ค.2554  เวลา 09:16 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

โดยครูแดร์เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อสอนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ


 ความคิดเห็นที่ 6

23 มี.ค.2554  เวลา 09:17 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ลักษณะเด่นของโครงการแดร์ในจังหวัดตรังคือ ได้มีการดำเดินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


 ความคิดเห็นที่ 7

23 มี.ค.2554  เวลา 09:19 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

มอบประกาศนียบัตรให้คุณครูในโรงเรียน ผู้มีส่วนช่วยเหลือ ให้โครงการแดร์ ในโรงเรียนประสบความสำเร็จ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน