กศน.ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง พบประชาชนนางวรรณพร  เดชเพชร ครูกศน.ตำบลกันตังใต้ สังกัด กศน.อำเภอกันตัง นำทีมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดกิจกรรมร่วมกับ อบต.กันตังใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ มีกิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือที่ตนอ่าน และมอบรางวัลเป็นหนังสือการ์ตูนและหนังสือที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  และวิทยากรยุวกาชาด ศูนย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.ตรัง บรรยายเรื่องภัยสึนามิและการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้สนใจจำนวนมาก โดยมีนายวีรวัฒน์  หมาดหวา สมาชิกอบต.ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

19 มี.ค.2554  เวลา 17:29 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

ลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะ


 ความคิดเห็นที่ 2

19 มี.ค.2554  เวลา 17:29 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

เด็กๆ สนใจหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือสามมิติ

 ความคิดเห็นที่ 3

19 มี.ค.2554  เวลา 17:30 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

หนังสือนิทาน น่าอ่าน


 ความคิดเห็นที่ 4

19 มี.ค.2554  เวลา 17:31 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

หนังสือที่น่าอ่านบนรถโมบาย (รถห้องสมุดเคลื่อนที่) ของ กศน.จังหวัดตรัง


 ความคิดเห็นที่ 5

19 มี.ค.2554  เวลา 17:31 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

หนังสือที่หายากในชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 6

19 มี.ค.2554  เวลา 17:32 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

อ่านหนังสือแล้ว มาเล่าให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง (คุณนงเยาว์ ทับเที่ยง) ฟัง

 ความคิดเห็นที่ 7

19 มี.ค.2554  เวลา 17:33 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

เล่าเรื่องเสร็จแล้ว มอบรางวัลหนังสือให้เพื่อส่งเสริมการอ่าน

 ความคิดเห็นที่ 8

19 มี.ค.2554  เวลา 17:34 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

เด็กๆ แข่งกันเล่าเรื่องให้ครูเอ๋ (วรรณพร  เดชเพชร) ครู กศน.ตำบลกันตังใต้ฟัง

 ความคิดเห็นที่ 9

19 มี.ค.2554  เวลา 17:35 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

ครูเอ๋ ก็เป็นอาสาสมัครรักการอ่านนะจ๊ะ จะบอกให้ น้องๆ เล่าเรื่องให้ถูกต้องด้วยนะ

 ความคิดเห็นที่ 10

19 มี.ค.2554  เวลา 17:36 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

นี่ก็อีกกลุ่มที่สนใจรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลก

 ความคิดเห็นที่ 11

19 มี.ค.2554  เวลา 17:36 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

ครูโอ๋ กับสมาชิก อบต.บ้านเกาะเคี่ยม ที่ให้การต้อนรับอย่างดี

 ความคิดเห็นที่ 12

19 มี.ค.2554  เวลา 17:37 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

บรรยายเรื่อง ภัยสึนามิ และการหลบภัย

 ความคิดเห็นที่ 13

19 มี.ค.2554  เวลา 17:38 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

เมื่อประสบภัย มักจะเกิดการบาดเจ็บ ต้องรีบปฐมพยาบาล ในภาพเป็นการห้ามเลือด

 ความคิดเห็นที่ 14

19 มี.ค.2554  เวลา 17:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

การตรวจการเต้นของหัวใจ เมื่อประสบภัย

 ความคิดเห็นที่ 15

19 มี.ค.2554  เวลา 17:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล เมื่อศีรษะแตก

 ความคิดเห็นที่ 16

19 มี.ค.2554  เวลา 17:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.52.224  

ผลงานของเด็กๆ เยี่ยมจริงๆ  เรียนแป๊บเดียว สามารถปฎิบัติได้ทันที


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน