ขอคำแนะนำด่วน


ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดตรังที่สามารถตัดสินการประกวดภาพถ่ายได้  ท่านผู้ใดมีคำแนะนำช่วยหน่อย

เรื่องที่ ๒  รับภาพประกวด หัวข้อ คน ฟ้า ป่า น้ำ เล ตรัง   ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม นี้  ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www. ecosouthern.com


โดย.. sakai 49.229.194.174   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 ก.พ.2554  เวลา 15:06 น.
โดย.. pai056 61.19.71.42  

เสนอชื่อ พี่อ้วน (อากู๋) ครับ ช่างภาพคนตรัง  

อีกคน (แต่คนนี้เป็นคนนคร) คือ พี่หมอฝนแสนห่า แห่งเวปกรุงชิงครับ


 ความคิดเห็นที่ 2

24 ก.พ.2554  เวลา 09:30 น.
โดย.. pai056 61.19.71.42  

ขอเสนอเพิ่มอีกคน

พี่จิรนันท์ ครับ (สห+ภาพ)    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน