รวมพลังมวลชน คน กอ.รมน.จังหวัดตรังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกประธานพิธีเปิด รวมพลังมวลชน คน กอ.รมน. จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ตรัง นำพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ทั้งทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. ตำรวจชาวบ้านอาสา อปพร. อาสายุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร พลังมวลชนทุกอำเภอ และอาสาสมัคร กศน.ตำบลทุกตำบล รวมจำนวนเกือบสองหมื่นคน กิจกรรมประกอบด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การเชิดขูและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา พิธีสวนสนาม ประธานตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังผสม และพลังมวลชน การแสดงกระโดดร่มของทหารพลร่มกองทัพอากาศจำนวน 20 พลร่ม จังหวัดตรังนับได้ว่าประชาชนมีความรักสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสมอมา

โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

4 ก.พ.2554  เวลา 19:53 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

ชาวจังหวัดตรังทุกหมู่เหล่าแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกือบสองหมื่นคน


 ความคิดเห็นที่ 2

4 ก.พ.2554  เวลา 19:54 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

 ความคิดเห็นที่ 3

4 ก.พ.2554  เวลา 19:55 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประธานพิธีเปิดงาน

 ความคิดเห็นที่ 4

4 ก.พ.2554  เวลา 19:56 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

ประธานแสดงความเคารพต่อพลังมวลชนจังหวัดตรังที่ร่วมพิธีสวนสนาม และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 ความคิดเห็นที่ 5

4 ก.พ.2554  เวลา 19:57 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

มวลชนอาสาสมัครจากทุกตำบล 87 ตำบลในจังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 6

4 ก.พ.2554  เวลา 19:58 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

 ความคิดเห็นที่ 7

4 ก.พ.2554  เวลา 19:59 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

กลุ่มพลังมวลชนแสดงความเคารพต่อท่านประธานในพิธี

 ความคิดเห็นที่ 8

4 ก.พ.2554  เวลา 20:01 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

ประธานในพิธีแสดงความเคารพ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และข้าราชการระดับสูงในจังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 9

4 ก.พ.2554  เวลา 20:01 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

 ความคิดเห็นที่ 10

4 ก.พ.2554  เวลา 20:03 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และพลังมวลชนร่วมสองหมื่นคน ร้องเพลงสดุดีมหาราชา


 ความคิดเห็นที่ 11

4 ก.พ.2554  เวลา 20:05 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

เหล่าอาสายุวกาชาดในจังหวัดตรัง ก็มาร่วมด้วย....ขอภาพได้ที่ ศูนย์ประสานอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั้ง ชั้น 1 (ตรงข้ามห้างสิริบรรณ) ติดต่อครูโอ๋ ได้ครับ

 ความคิดเห็นที่ 12

4 ก.พ.2554  เวลา 20:06 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ทักทายอาสายุวกาชาด


 ความคิดเห็นที่ 13

4 ก.พ.2554  เวลา 20:07 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

ประธาน ทักทายกับกลุ่มพลังมวลชน

 ความคิดเห็นที่ 14

4 ก.พ.2554  เวลา 20:16 น.
โดย.. ครูโอ๋ 182.52.53.224  

แถลงข่าว ผบ.ทบ. กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวจังหวัดตรัง ที่มีความรักสามัคคี และร่วมกันเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจังหวัดตรังนับเป็นจังหวัดแรกที่สามารถรวมพลังมวลชนได้มากที่สุดในประเทศไทย...ก่อนกลับ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเขมร และขอให้คนไทยมีความรัก สามัคคี สันติ และให้เชื่อมั่นกองทัพบก ที่กำลังดำเนินการในการเจรจาและตามขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ เจบีซี (JBC) และกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดี


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน