นำประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาบอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ออกประกาศ “ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในอุทยานแห่งชาติ และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่นักท่องเที่ยวและรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๑๘ และต้องได้รับโทษตามมาตรา ๒๕ ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ลงชื่อ) สุนันต์ อรุณนพรัตน์ (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

โดย.. บินหลาแจด 223.206.147.246   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 ม.ค.2554  เวลา 12:52 น.
โดย.. บินหลาแจด 223.206.147.246  
จึงนำมาบอกกล่าวให้สมาชิกตรังโซนทราบ เพื่อจะได้เซฟตัวเองไว้ครับ....

 ความคิดเห็นที่ 2

21 ม.ค.2554  เวลา 13:19 น.
โดย.. YungBinChuk 118.173.135.116  
ขอบคุณมากๆครับ

 ความคิดเห็นที่ 3

21 ม.ค.2554  เวลา 13:36 น.
โดย.. relax 223.206.145.224  

เป็นเรื่องที่ดีครับ  ที่มีข้อบังคับแบบนี้ออกมาใช้    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน