ภาพเขียนแนวเหมือนจริง


  1 2 3    หน้าถัดไป >ไปเห็นภาพเขียนแนวเหมือนจริงเลยเก็บเอามาฝากครับ

โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 ม.ค.2554  เวลา 22:04 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

เขียนด้วยสีน้ำมัน1

 ความคิดเห็นที่ 2

3 ม.ค.2554  เวลา 22:05 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

สีน้ำมันบนผ้าใบ

 ความคิดเห็นที่ 3

3 ม.ค.2554  เวลา 22:08 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

สีน้ำมันบนผ้าใน

 ความคิดเห็นที่ 4

3 ม.ค.2554  เวลา 22:09 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

สีน้ำมันบนผ้าใบ

 ความคิดเห็นที่ 5

3 ม.ค.2554  เวลา 22:09 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

หุ่นนิ่งสีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 6

3 ม.ค.2554  เวลา 22:11 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

หน้าฝน สีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 7

3 ม.ค.2554  เวลา 22:12 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ยามค่ำ สีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 8

3 ม.ค.2554  เวลา 22:13 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

เมืองยามราตรี สีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 9

3 ม.ค.2554  เวลา 22:14 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ยามเช้า

 ความคิดเห็นที่ 10

3 ม.ค.2554  เวลา 22:15 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

หุ่นนิ่ง

 ความคิดเห็นที่ 11

3 ม.ค.2554  เวลา 22:16 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ยามเช้า


 ความคิดเห็นที่ 12

3 ม.ค.2554  เวลา 22:17 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ทะเลกลางคืน

 ความคิดเห็นที่ 13

3 ม.ค.2554  เวลา 22:18 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

เดินฝ่าฝน


 ความคิดเห็นที่ 14

3 ม.ค.2554  เวลา 22:18 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

หุ่นนิ่งสีแดง

 ความคิดเห็นที่ 15

3 ม.ค.2554  เวลา 22:19 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ถนนยามเย็น

 ความคิดเห็นที่ 16

3 ม.ค.2554  เวลา 22:20 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

silver

 ความคิดเห็นที่ 17

3 ม.ค.2554  เวลา 22:21 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ฟ้ากับน้ำ  สีน้ำมัน


 ความคิดเห็นที่ 18

3 ม.ค.2554  เวลา 22:22 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ซอกถนน สีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 19

3 ม.ค.2554  เวลา 22:22 น.
โดย.. พละภูมิ 118.173.133.224  


ขอบคุณครับ

 


 ความคิดเห็นที่ 20

3 ม.ค.2554  เวลา 22:22 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.130.15  

ยามเย็น สีน้ำมัน


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน