ภาพถ่ายแนวพิคโทเรียนบทความแนวทางการถ่ายรูปแนวพิคโทเรียน 

PICTRORAIL PHOTOGRAPHIC

ภาพถ่ายแนวพิคโทเรียน 

       อะไรคือพิคทอเรียล ?

..........ภาพถ่ายพิคทอเรียล เป็นภาพถ่ายซึ่งคำนึงถึง “ความงดงาม” เป็นสำคัญ ความงามนี้หมายถึง ความงามในเนื้อเรื่อง พิคทอเรียล เป็นภาพที่ให้อารมณ์สะเทือนใจ ให้ความรู้สึกติดตาตรึงใจ เล่าเรื่องราวต่างๆอย่างแยบคาย ชวนติดตามค้นหาความหมาย ........
พิคทอเรียล : กฎแห่งความงาม

และต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพื่อให้ภาพถ่ายงดงามแบบพิคทอเรียล

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM 


โดย.. NUKE 223.207.188.222   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 ธ.ค.2553  เวลา 13:43 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

1. ภาพเดียว เรื่องเดียว

..........
สิ่งที่พิคทอเรียลเน้นย้ำมากคือไม่ว่าจะนำเสนอเรื่องราวใดๆ เรื่องราวที่ปรากฏในภาพจะต้องมีความเป็นเอกภาพ ทั้งเรื่องต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกัน เล่าเรื่องไปในทางเดียวกัน หรือชี้ชัดลงไปเลยก็คือ ภาพเดียว เรื่องเดียว ดังนั้นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพื่อให้ได้ภาพมีเรื่องราว คือ ‘การจัดฉากถ่าย” ซึ่งเห็นได้จากภาพถ่ายประเภทท้องไร่ท้องนามีคนแบกข้องปลา แบกจอบแบกเสียมเดินตามกันมาเป็นแถว การจัดแถวรับบาตรจากชาวบ้านซึ่งแต่งตัวสวยๆงามๆ ภาพสาวน้อยในชุดสไบนังพับเพียบร้อยอุบะ ภาพสามเณรนั่งพนมมือหน้าพระพุทธรูป เมื่อต้องการตรึงให้คนดูภาพ จำภาพนั้นไปนาน แต่อะไรล่ะที่จะทำให้เมื่อคนหยุดมมองภาพแล้วจะหลงใหล ติดตา จำภาพนั้นไปนานๆ ? บางคนสรุปว่า ต้องหาเรื่องราวใส่ลงไปในภาพมากๆ ให้มีเรื่องราวมากขึ้น ต้องให้มีีจุดเด่นมากกว่าหนึ่งอย่าง แต่นี่ดูจะเหมือนๆ กับได้เข้าไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า ถ้าห้างนั้นมีของสวยๆ งามๆมากมายหลายชิ้น มีร้านน่าสนใจหลายร้าน มีของอร่อยๆ ให้กินมากมายหลายเจ้าและมีอะไรต่อมิอะไรในเรื่องบันเทิง หากมีเวลามากพอก็คงจะวนเวียนเดินดูโน่นชมนี่ได้ทั้งวันอย่างไม่รู้เบื่อ .....แต่พิคทอเรียลกลับตรงกันข้าม พิคทอเรียลมีเรื่องราวปลีกย่อยมากมายในภาพได้ แต่จะต้องมีเรื่องสำคัญ เรื่องเด่น เน้นเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องเดียว.....

 ความคิดเห็นที่ 2

14 ธ.ค.2553  เวลา 13:46 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

1. ภาพเดียว เรื่องเดียว

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM

 

 


 ความคิดเห็นที่ 3

14 ธ.ค.2553  เวลา 13:49 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

2. ความงามในการใช้พื้นที่

..........
ด้วยการใช้พื้นที่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมของภาพให้ลงตัวสวยงาม เว้นที่ว่างเอาไว้ในที่ควรเว้น จัดวางสิ่งต่างๆลงในภาพในที่ที่ควรจัดวาง จุดหลักของความงามจากการใช้พื้นที่ คือ การวางจุดเด่นไว้ที่จุดตัดเก้าช่อง และ การใช้หลักการจัดภาพแบบมีดุลยภาพ หัวใจสำคัญของกฏข้อนี้คือ ในภาพจะต้องมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว เรียกว่า ภาพเดียว จุดสนใจเดียว
นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 


 ความคิดเห็นที่ 4

14 ธ.ค.2553  เวลา 13:52 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

3. ความงามในเรื่องของมิติ

..........
ภาพถ่ายแนวพิคทอเรียลเน้นความงามของการแสดงออกทางมิติ โดยให้คำอธิบายว่า “.....ภาพถ่ายเป็นเพียงกระดาษแบนๆ อยู่บนระนาบเดียว แสดงให้เห็นด้้วยสายตาว่ามีเพียงสองมิติคือ มิติด้านกว้าง และมิติด้านยาว....” แต่สำหรับภาพถ่ายพิคทอเรียลแล้ว จะต้อง‘สร้างมิติที่สาม’ ขึ้นมาในภาพถ่ายนั้นซึ่งเป็นมิติิลวงหลอกล่อให้คนดูภาพหลงคิดไปว่าภาพถ่าย นัั้นมีสามมิติ เพิ่มความลึก ความหนา ระยะทางใกล้ไกลเข้าไปในภาพ สิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดเป็นมิติลวงของภาพถ่ายมีมากมายหลายกลวิธี เช่น - การใช้เลนส์ - การใช้รูรับแสง - การจัดวาง - การ

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 5

14 ธ.ค.2553  เวลา 13:58 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

4. ความงามในเรื่องของสีสัน

..........
ภาพพิคทอเรียลเน้นความงดงามด้วยการใช้วรรณะของสี คือ วรรณะสีร้อน และวรรณะสีเย็น พิคทอเรียลมีหลักการต่างๆ มากมายในการใช้สีร่วมกันในภาพๆหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีต่างวรรณะเข้ามาสร้างความขัดแย้ง ใช้สีวรรรณะเดียวกันเข้ามาสร้างความกลมกลืน และการใช้สีเพื่อสร้างมิติ

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 


 ความคิดเห็นที่ 6

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:00 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

4. ความงามในเรื่องของสีสัน

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 7

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:05 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

5. ความงามในเรื่องของแสงเงา

.......... หมายถึงการใช้แสงจากทิศทางต่างๆมาใช้ในการถ่ายภาพ แสงแต่ละทิศทางจะให้ความงามแตกต่างกัน มีความหมายและมีนัยสำคัญเฉพาะตัว การใช้แสงปริมาณต่างๆเพื่อให้เกิดภาพแบบไฮคีย์ หรือ โลว์-คีย์ การเลือกใช้ปริมาณแสงนุ่มแสงแข็ง เป็นต้น..........าพสวยด้วย พิคทอเรียภาพสวยด้วย พิคทอเรียลภาพสวยด้วย พิคทอเรียล

    คำคำนี้ฟังแล้วสะดุ้งทุกที เพราะดูเหมือนว่าเวลาใครพูดคำนี้คล้ายๆ จะเยาะๆ ยิ้มๆ พิกลๆ อยู่ ใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการถ่ายภาพ หรือใครที่ไม่สนใจไม่เคยเข้าไปสัมผัสสมาคม มักจะเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่อง เพราะ“ภาพถ่ายแนวสมาคม”นั้นต่อให้ใครก็ตามที่ออกปากอย่างเต็มปากว่า “ไม่เอาถ่ายภาพแนวทางนี้” ไม่ชอบ เชย ตลกๆ หรือจะเพราะอคติ หรือเพราะอะไรก็แล้วแต่นั่นคงเป็นเพราะมองข้ามบางอย่างไป

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 8

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:12 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

“แนวทางถ่ายภาพแบบสมาคม”
      
เน้นเรื่องแสง สี เงา รูปทรง เรื่องราว การจัดวาง ออบเจคต์ มิติ ทัศนมิติ บาลานซ์ อุณหภูมิแสง ฯลฯ และ ฯลฯ (มันมีมากมายหลายเรื่อง) เงื่อนไขเหล่านี้คือ ส่วนที่เสริม-สร้าง มีผลต่อความเป็นศิลปะซึ่งไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบการถ่ายภาพแนวหนึ่งแนวใด แต่คุณไม่อาจปฎิเสธความจริงที่จะต้องใช้ “กติกาทางศิลปะ”ทั้งหลายทั้งมวล ไม่มีใครที่ต้องการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสวยๆ แล้วไม่ต้องใช้ “กติกาทางศิลปะ” บางคนใช้ เพราะรู้ ว่ามีหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ บางคนใช้ ใช้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่ามีหลักเกณฑ์นี้  ใช้โดยแรงบันดาลใจที่มีตามศักยภาพ“พรสวรรค์”ที่มีอยู่

      มีความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถ่ายทอดความคิดจากคนๆหนึ่งให้อีกคนๆหนึ่งยาก  ยิ่งการถ่ายทอดวิธีการถ่ายภาพพิคทอเรียลให้กันต่อ กัน ยิ่งยากหนักหนา คนที่ตามกันไปไม่ทันจึงได้ไปเพียงเปลือกหุ้มห่อคุณลักษณะของพิคทอเรียลแต่ ไม่สามารถสร้างภาพที่เป็น พิคทอเรียล ได้ถึงที่สุด ตัวอย่างเช่น ได้แต่การวางภาพแบบจุดตัดเก้าช่อง แสงข้าง อะไรประมาณนั้น แต่ “ขาดการให้อารมณ์ศิลปะ” และ การสร้างความรู้สึกให้เกิดความคล้อยตามของคนดูภาพ
      
ภาพสาวน้อยในชุด สะไบ นั่งร้อยดอกไม้ ด้านหลังเป็นฉากฝาเฟี้ยมที่เห็นๆ กันจากการจัดฉากจึงดูไม่ “เนียน” ไม่ทำให้เกิดความคล้อยตามไปตามอารมณ์เกิดความขัดแย้งเมื่อได้เห็นภาพนั้น เช่น มองภาพแล้วก็บอกว่า--‘ไม่สมจริง”

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 9

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:16 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

================================================================
ประเด็นใหญ่ จะอยู่ที่ ความไม่สมบูรณ์ของการ “จัดใส่ความเป็นพิคทอเรียล”
================================================================

      แต่กระนั้น ก็ต้องแยกประเด็นอีกว่าภาพถ่าย มีทั้งแบบ “Drama” และ “Realism”

      อะไรที่มันเนี้ยบจนเกินจริง เช่นการจัด “ระยะห่างระหว่างก้าวต่อก้าว” ของแถวพระสงฆ์การจัดวาง ระดับนั่งล้อมวงของสาวๆในชุดผ้าคลุมหิญาบถ้าทำได้ดีจนถึงที่สุด มันเป็น Drama  และหากสลับกัน การจัดวางแถว วางระยะของ ออปเจคต์ ให้ดูสมจริงสมจังนั่นมันก็เป็น Realism

 

  เมื่อพูดถึงเรื่อง “การจัดฉาก” นี่ยิ่งปฏิเสธไม่ได้  จริง ! ที่ว่า ภาพถ่ายที่ได้มา หากได้ภาพที่เยี่ยมยอด และไม่ได้จัดฉาก ย่อมเป็นสิ่งวิเศษสุดๆ แต่ถ้ามันมีเงื่อนไขอื่นๆที่สามารถทำให้ในเฟรมนั้นเป็นภาพสวยสุดยอดทำให้คนคล้อยตามอารมณ์ภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพแบบ Drama หรือ Realismมันไม่ดีกว่าได้ภาพที่ขาดๆเกินๆมาหรอกหรือ ?

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 10

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:19 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

ภาพแนวพิคทอเรียล
----------------------------------------------------------------------------
“
พิคทอเรียล” เป็นภาพถ่ายที่ให้ “ความดื่มด่ำทางอารมณ์”
----------------------------------------------------------------------------

      ภาพแนวพิคทอเรียลไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นภาพที่มี “คน”หรือ“สัตว์” เป็นส่วนประกอบหลักๆในภาพ จะมีเพียง ต้นไม้ ใบหญ้า ก็ได้ หรือจะไม่มีอะไรเลย นอกจาก ผืนน้ำและระลอกคลื่นอย่างเดียว ก็ยังได้หรือจะมีแค่ ท้องฟ้ากับปุยเมฆเพียงอย่างเดียว ก็ยังได้

พิคทอเรียล เป็นการถ่ายทอดความงามของ “อารมณ์”
“
อารมณ์” ที่เกิดจาก แสง สี เงา เส้น รูปทรง จังหวะ ลีลา ระยะ เรื่องราว สมดุลย์ ฯลฯ โดยวางเงื่อนไข กติกาของ สี เงา เส้น รูปทรง จังหวะ ลีลา ระยะ เรื่องราว สมดุลย์ ฯลฯว่าจะต้องเป็นไปในรูปแบบ ลักษณะ อย่างไร
ทั้งนี้การวางเงื่อนไข กติกานี้ มีนัยของกฎซ้อนกฏ คือกฏเกณฑ์ทั้งหมดจะอยู่ในเงื่อนไข 2 แนวทาง คือ
1.
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาที่วางไว้ เรียกว่า “การทำตามกฎ”
2.
และการไม่ทำตามกติกาที่วางไว้ เรียกกันว่า “การฝืนกฏ” (หรือการแหกกฎ)

อย่างไรก็ตาม-->>>  ที่เชื่อกันมานานว่า เราสามารถ “แหกกฏ” ได้ ภายหลังกลับได้พบว่า “ไม่เคยมีใครแหกกฎได้เลย !!!!!!!!!! ”

อันที่จริง ภาพถ่ายทุกๆแนว ก็ล้วนแต่แฝงความเป็นพิคทอเรียล“ทั้งสิ้น”เพียงแต่มันถูกซ่อนการแสดงออกของการใช้กติกาของพิคทอเรียลเอาไว้ แล้วเรียกว่าเป็นภาพแนวทางต่างๆ

ด้วยเหตุผลที่ยกมาทั้งหมด สรุปด้วยความว่า
--------------------------------------
“
พิคทอเรียล” เป็นภาพถ่ายที่ให้ “ความดืื่มด่ำทางอารมณ์”
--------------------------------------
นี่หมายถึง การถ่ายภาพจะจัดฉาก หรือไม่จัดฉากมันเป็นเพียงเครื่องปรุงแต่ง หากมันสามารถสื่ออารมณ์ได้แล้ว เพียงพอแล้ว การจัดฉากก็อาจละเลยไปได้ แต่หากมัน ขาดๆ เกินๆ จะจัดฉาก ก็ต้องแล้วแต่การต้องการสื่อความหมายของช่างภาพ การถ่ายภาพที่ได้มาเพียวๆ หรือที่เรียกว่าถ่ายจากธรรมชาติโดยตรง ผเป็นเรื่องวิเศษสุดๆแต่เมื่อยกกล้องขึ้นเล็ง “แค่การ---ปรับปริมาณของแสง---การปรับซูมเลนส์-- การเบี่ยงเลนส์ไปซ้ายขวา บนล่าง--การใช้แฟลช--- การขยับปรับมุมมอง” ก่อนกดชัตเตอร์การกระทำเหล่านี้ เราน่าจะเรียกว่า “เป็นการจัดฉาก” ได้หรือไม่ ?

ภาพอาข่าในชุดประจำเผ่ากับฉากหลังบ้านมีจานดาวเทียม จะจัดฉากหลังกันใหม่ดีไหม ? หรือจะถ่ายภาพออกมทั้งอย่างนั้นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบการเขียนสารคดี ถึงวิถึชีวิตอาข่าที่เปลี่ยนไป

การบริโภคศิลปะ มันก็เหมือนกับ “ต่างคนต่างใคร” แล้วแต่ใครชอบรสชาด และชนิดของวัตถุดิบที่เอามาใช้ปรุงเป็นอาหาร
ใช่หรือไหม ?

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม ขอขอบคุณ WWW.RAKKLONG.COM


 ความคิดเห็นที่ 11

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:24 น.
โดย.. NUKE 223.207.188.222  

ขอให้ถ่ายภาพอย่างมีความสุขนะครับ บทความนี้ถือว่าอยากมากนะครับ แต่งมันเป็นศิลปหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพนะครับ


 ความคิดเห็นที่ 12

14 ธ.ค.2553  เวลา 15:56 น.
โดย.. NootGut 223.207.30.183  
ภาพถ่ายสามารถให้อารมณ์ในการมองภาพ ความรู้สึกอินไปความภาพๆนั้น

 ความคิดเห็นที่ 13

14 ธ.ค.2553  เวลา 20:21 น.
โดย.. JoTGY 183.89.229.30  
ได้ความรู้ดีครับ

 ความคิดเห็นที่ 14

15 ธ.ค.2553  เวลา 11:18 น.
โดย.. NUKE 223.205.80.195  

ครับ ขอบคุณนะครับ  เดียวผมพยายามรวบรวมมาให้นะครับ

 

นำเสนอโดยWORLD CAMERA ROBINSON TRANG  ขอขอบคุณtrangzone.ที่ให้เราเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน