ประกวดภาพถ่าย .. (เผื่อสนใจ)         สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) ร่วมกับชุมชนคนรักการถ่ายภาพ (Shutterism) มุ่งเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง “การเรียนรู้ใหม่” จากความคิดที่คนส่วนใหญ่มองว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องของระบบ หนังสือ ห้องเรียน เด็กนักเรียน หรือโรงเรียนเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วการเรียนรู้เป็นเรื่องที่กว้าง สามารถทำได้หลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เป็นการเรียนรู้เพื่อให้สังคมน่าอยู่และมีคุณภาพ 

         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/learningsharing หรือ email : photo@QLF.or.th  (ภายใน 20 มี.ค.54)


โดย.. หนูยิ้ม 58.9.173.177   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน