อาสายุวกาชาดตรังรับผ้าผูกคอพระราชทานสมเด็จพระเทพฯอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รับผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่อาสายุวกาชาดกศน.อำเภอปะเหลียนที่สำเร็จการอบรม จำนวน 67 คน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1803/ตง14 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ถวายราชสักการะและทำพิธีผูกผ้าให้แก่อาสายุวกาชาด และมอบรางวัลแก่อาสายุวกาชาดผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด รางวัลร่วมกิจกรรมดีเด่น และนางอรอุษา  แสนแดช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียนรายงานสรุปผลการดำเนินของการอบรมครั้งนี้


โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 พ.ย.2553  เวลา 11:15 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

ไม่ว่าศาสนาใด แต่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจกาชาด พร้อมบริการอาสาสมัครด้วยจิตอาสาเพื่อประชาชนทุกเชื้อชาติ


 ความคิดเห็นที่ 2

28 พ.ย.2553  เวลา 11:18 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจกาชาด

 ความคิดเห็นที่ 3

28 พ.ย.2553  เวลา 11:19 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

ด้วยพลังแห่งอาสายุวกาชาด กศน. พร้อมแล้วช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

 ความคิดเห็นที่ 4

28 พ.ย.2553  เวลา 11:20 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

พลังแห่งการสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

 ความคิดเห็นที่ 5

28 พ.ย.2553  เวลา 11:21 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ความคิดเห็นที่ 6

28 พ.ย.2553  เวลา 11:23 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทำพิธีผูกผ้าพระราชทานแก่อาสายุวกาชาด

 ความคิดเห็นที่ 7

28 พ.ย.2553  เวลา 11:24 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ความคิดเห็นที่ 8

28 พ.ย.2553  เวลา 11:25 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.130.236  

นางอรอุษา  แสนแดช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ค่ายอาสายุวกาชาดรุ่นที่ 1803/ตง14


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน