รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า6 พฤศจิกายน 2553นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง นายมณี แป้นน้อย ผู้ อำนวยการกองช่างและนางศรัณยา พุฒนวล นักบริหารทั่วไป 7 เป็นตัวแทนนายกิจ หลีกภัย  นายกอบจ.ตรัง  รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี 2553 (ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 12 ในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย” ที่อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพ ฯ  

 
อนึ่ง อบจ.ตรังเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในปี 2547, 2548 และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ (ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) มาแล้วในปี 2549  


โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.4.139   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 พ.ย.2553  เวลา 09:18 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.4.139  

ภาพเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2553  เวลา 09:19 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.4.139  

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี 2553 (ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)


 ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย.2553  เวลา 09:20 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.4.139  

ถ่ายภาพกับ อาจารย์วุฒิสาร ตันไชย

 ความคิดเห็นที่ 4

9 พ.ย.2553  เวลา 13:21 น.
โดย.. ปุ้ม 118.173.145.186  

ขอแสดงความยินดีกับ อบจ. ตรังค่ะ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน