ช่วยภัยน้ำท่วมโดย ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง


  1 2    หน้าถัดไป >ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 พ.ย.2553  เวลา 11:33 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 2

8 พ.ย.2553  เวลา 11:33 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 3

8 พ.ย.2553  เวลา 11:34 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  
ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 4

8 พ.ย.2553  เวลา 11:34 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 5

8 พ.ย.2553  เวลา 11:34 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  
ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 6

8 พ.ย.2553  เวลา 11:35 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 7

8 พ.ย.2553  เวลา 11:36 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 8

8 พ.ย.2553  เวลา 11:37 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 9

8 พ.ย.2553  เวลา 11:38 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 10

8 พ.ย.2553  เวลา 11:40 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 11

8 พ.ย.2553  เวลา 11:41 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 12

8 พ.ย.2553  เวลา 11:43 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 13

8 พ.ย.2553  เวลา 11:43 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 14

8 พ.ย.2553  เวลา 11:44 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 15

8 พ.ย.2553  เวลา 11:46 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 16

8 พ.ย.2553  เวลา 11:46 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 17

8 พ.ย.2553  เวลา 11:47 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 18

8 พ.ย.2553  เวลา 11:48 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 19

8 พ.ย.2553  เวลา 11:49 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800

 ความคิดเห็นที่ 20

8 พ.ย.2553  เวลา 11:50 น.
โดย.. ฮกเต๊กเจี่ยสิน 125.25.126.41  

ตอนนี้ทาง หจก.ณรงค์อะไหล่ทุ่งสง กำลังรวบรวมเรี่ยไรผู้บริจากทางทุ่งสงอยู่ เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.ตรัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขอความกรุณาท่านที่มีจิตรกุศล ร่วมบริจากได้ที่ หจก.ณรงค์อะไหล่ ทุ่งสง 075-329800


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน