กำหนดการฌาปนกิจศพเนื่องด้วยคุณแม่สุจิน  หมวดหรี่(บัวมาก) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดควน(นาแค) หมู่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เริ่มงานวันอาทิตย์ ที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประชุมเพลิง

จึงกราบเรียน เรียนเชิญมายังญาติมิตร และท่านที่เคารพนับถือ เพื่อทราบโดยทั่วกัน


โดย.. รักษ์โลก 111.84.174.157   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน