กศน.ตรังจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 53สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 53 ณ บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การบริการเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตย์เพื่อกายภาพบำบัด การสาธิตและฝึกทำพิมเสนน้ำ การทำดอกไม้จากใบเตยหอม บริการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำเก็กฮวย) ให้คำปรึกษาแนะนำในการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ บริการหนังสืออ่าน โดยรถโมบาย ห้องสมุดเคลื่อนที่ และร่วมทำบุญบริจาคกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน...งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

โดย.. ครูโอ๋ 113.53.9.72   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน