ในหลวงที่สุดของหัวใจ


จากทิวสน ... ต้นซุง ... ยันทุ่งสัก
สู่แปลงปลัก ... ผักปราย ... ถึงชายป่า
และห้วยหนอง ... ท้องน้ำ ... ล้ำผืนนา
มีต้นหญ้า ... หว้าใหญ่ ... ไทยร่มเย็น

จากโขดเขิน ... เนินคู ... ถึงภูขาด
ดารดาษ ... หาดด้วย ... สวยดูเด่น
ยามคลื่นโยน ... ฝนหยด ... ยิ่งสดเย็น
มีแสงเพ็ญ ... เห็นพร่าง ... สว่างไพร

เย็นศิระ ... เพราะพระ ... บริบาล
นานยิ่งนาน ... กาญจนา ... กว่าไหนไหน
ล้วนเทิดทูน ... คุณธรรม ... น้ำพระทัย
กราบบาทไท้ ... อัยพงศ์ ... " องค์ภูมิพล "

~~~ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน~~~
~~~ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ~~~


... จากหนังสือ .. รวมบทกลอน รายการ " หลับไม่ลง "

จากทิวสน ... ต้นซุง ... ยันทุ่งสัก
สู่แปลงปลัก ... ผักปราย ... ถึงชายป่า
และห้วยหนอง ... ท้องน้ำ ... ล้ำผืนนา
มีต้นหญ้า ... หว้าใหญ่ ... ไทยร่มเย็น

จากโขดเขิน ... เนินคู ... ถึงภูขาด
ดารดาษ ... หาดด้วย ... สวยดูเด่น
ยามคลื่นโยน ... ฝนหยด ... ยิ่งสดเย็น
มีแสงเพ็ญ ... เห็นพร่าง ... สว่างไพร

เย็นศิระ ... เพราะพระ ... บริบาล
นานยิ่งนาน ... กาญจนา ... กว่าไหนไหน
ล้วนเทิดทูน ... คุณธรรม ... น้ำพระทัย
กราบบาทไท้ ... อัยพงศ์ ... " องค์ภูมิพล "

~~~ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน~~~
~~~ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ~~~


... จากหนังสือ .. รวมบทกลอน รายการ " หลับไม่ลง "


โดย.. ยอดหญิง 203.188.16.83   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน