พระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระที่ได้บรรลุธรรม และมีกายทิพย์ ท่านไม่ได้เป็นเจ้าแม่ เหมือนเทพในศาสนาฮินดู แต่ทำไมบรรดาร่างคน คนทรง และแม้แต่คนในศาลเจ้าเอง ต้องเรียกท่านว่า เจ้าแม่ หรือ อาม่า หรือ หม่าม้า ซึ่งตามความจริงแล้ว ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระ ไม่ใช่เจ้าแม่ หรือเจ้าพ่อนะ อยากให้ทุก ๆ คนทำความเข้าใจเสียใหม่ และเรียกพระนามของท่านให้ถูกต้อง เวลาฟังดูแล้วเหมือนท่านไม่ได้เป็นพระในศาสนาพุทธ แต่เป็นเทพในศาสนาฮินดู


โดย.. ศิษย์กวนอิม 124.121.188.240   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

30 ก.ย.2553  เวลา 23:36 น.
โดย.. ศิษย์กวนอิม 124.121.188.240  

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิม) พระโพธิสัตว์องค์สำคัญยิ่งพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือ พระกวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานเคารพนับถือมากที่สุด ด้วยพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาโปรดสัตว์ทั่วทั้งไตรภูมิให้พ้นจากกองทุกข์ เนื่องด้วยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงมีพระกตัญญู (เมตตากรุณาธิคุณ) คอยปลดเปลื้องความทุกข์ภัยของสัตว์โลกจึงมีพระเนมิตตกนาม (นามที่ได้จากลักษณะและคุณสมบัติ) ตามภาษาจีนเรียกว่า พระกวนอิมพู่สัก แปลว่า พระโพธิสัตว์ที่มีพระกรรณาวธานโลกาศัพท์ หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ พระโพธิสัตว์ที่เงี่ยหูฟังเสียงโลก ตามคติในมหายานกล่าวว่า เมื่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระกวนอิมจะเสด็จไปโปรด ท้าวพระ ยามหากษัตริย์ พระองค์ก็แปลงพระองค์เป็นเมธาตินพทรงเครื่องภูษามาลาพระมหากษัตริย์ ถนิมอลังการสง่ากว่าพระมหากษัตริย์องค์นั้น เมื่อพระองค์จะเสด็จไปโปรด พระยายักษ์พระยามาร พระองค์ก็นิรมิต พระองค์มี จตุหัตถ์ (สี่มือ) บางครั้งมีพระสหัสหัตถ์สหัสสเนตร (พันมือพันตา) มีเดโชกาลเป็นที่ขยั้นครั่นคร้าม เมื่อพระองค์เสด็จไปโปรด ท้าวนางพระยาและบรรดาสตรีเพศ พระองค์ก็จำแลงพระองค์เป็นสตรีทรงอิตถีรูป (มีความงามของผู้หญิง) ทรงสมรรถนะเป็นที่น่าวันทนาอภิวันท์ พระองค์ทรงปฏิบัติ พระองค์เช่นนี้ให้เหมาะสมกับกาลเทศศะเพื่อให้ว่าง่ายสอนง่าย
พระรูปของพระองค์ส่วนมากมักนิยมทำหรือเขียนเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หญิง และเป็นพระโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้นที่บรรดาสตรีจีนทั้งในและนอกประเทศจีนรู้จักและเคารพนับถือมากที่สุด พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระกวนอิม ในพระสูตรมีกล่าวว่า ถ้าบุคคลใดจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตาม เมื่อระลึกถึงพระองค์ด้วยความเลื่อมใส อ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์จะแผ่พระเมตตากรุณามาปลดเปลื้องทุกขภัยของผู้นั้นสมประสงค์

พระกวนอิมโพธิสัตว์ มีเรื่องเล่าแบบจีนว่า พระกวนอิม หรือกวนซีอิม
เดิมเป็นเจ้าหญิงองค์ที่สามของกษัตริย์โบราณที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระองค์ไม่พอพระทัยที่พระธิดาองค์น้อย มัวหลงงมงายทางพระ จึงตรัสให้พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ โดยภาวนาให้ต้นไม้ในสวนซึ่งแห้งตามเพราะอากาศกำลังร้อนจัด ให้แตกใบงอกงามขึ้นภายในสามวัน ด้วยความเคร่งและพลังจิตสูง พระธิดาก็สามารถทำได้อย่างมหัศจรรย์พระบิดารับสั่งให้ลับท่อนเหล็กเป็นเข็มเล็ก พระธิดาก็พยายามลับให้ท่อนเหล็กเป็นเข็มได้ดังใจนึก ครั้งถึงวันกำหนดที่เจ้าหญิงจะต้องแต่งงาน พระธิดาหนีออกจากวังพร้อมทั้งปลดปล่อยเชลยที่ต้องถูกทรมานให้พ้นจากที่คุมขังด้วยระหว่างทางได้มีประชาชนที่ถูกกดขี่ก็ติดตามหนีไปด้วย พระธิดาต้องอุ้มเด็กจูงคนแก่ ดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดทาง ไม่ช้ากองทหารของพระบิดาก็ไล่ตามมาถึงริมแม่น้ำ และก็บังเกิดมีสะพานข้ามแม่น้ำให้ผู้ลี้ภัยทั้งหมดรอดพ้นอันตรายได้ เชลยศึกและประชาชนเคารพบูชาพระธิดาเป็นเจ้าแม่แห่งความเมตตา “กวนซีอิม” (ไม่มีความหมายว่าคอยดูแลช่วยเหลือตามเสียงร้องทุกข์ของชาวโลก) จึงได้ร่วมแรงตัดไม้สร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้น พระบิดา ทรงกริ้วโกรธมากจึงใช้เรือนำทัพข้ามแม่น้ำมาเผาวัด แต่เปลวไฟกลับย้อนมาเผาทหารให้ถอยไปหมด จากนั้นมา กษัตริย์ก็ประชวรหนัก แพทย์หลวงได้รับสินบนจากขุนนางทรยศให้ทูลว่าไม่มียารักษาให้หายได้ นอกจากจะได้ลูกตา และแขนของหญิงพรหมจรรย์ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมาทำยา กษัตริย์ก็ให้ขันทีไปขอจากพระธิดากวนซีอิม พระธิดายอเสียสละให้จึงควักลูกตาด้วยตนเอง และให้ขันทีตัดแขนนำไปถวายด้วยแรงกตัญญู พระบิดาก็หายประชวรดังปาฏิหาริย์ ส่วนพระธิดากลับมีลูกตาเพิ่มขึ้นที่หน้าผากอีก และมีมือเพิ่มขึ้นถึงสิบมือเรียกว่า “สิบกร” ประทับนั่งอยู่บนฐานดอกบัวลอยขึ้นไปบนอากาศมีรัศมีสว่างแผ่กว้างไปทั่วสารทิศ ประชาชนพากันหมอบไหว้และกษัตริย์ก็เลื่อมใสพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมา


 ความคิดเห็นที่ 2

1 ต.ค.2553  เวลา 00:36 น.
โดย.. หยกลื้อ 202.176.100.18  

คุณไม่ทราบจริงๆเหรอ ว่าทำไมพวกเราทั้งหลายถึงได้เรียกอาม๊า ว่าอาม๊า

แม้แต่หลานอายุ 3ขวบยังแยกออกเลยว่าท่านเชื้อสายจีน สายพุทธ

ขอโทษนะ ที่วันนี้วันพระแต่กลับทำบาป

ข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้องทุกอย่าง แต่นอกจากในตำราแล้วมันยังมีความศรัทธา ความเชื่อ ความเคารพบูชาอยู่ด้วย

เพราะฉะนั้นอย่ามองความศรัทธาของผู้อื่น การแสดงออกของศิษย์ยานุศิษย์ ที่มีต่ออาม๊า เป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันผิดและไม่ถูกต้อง

คูรเองก้อควรคิดใหม่นะ คิดในหลายๆมุม คิดในมุมของคนส่วนใหญ่บ้าง

บูชา เทิดทูน อาม๊า ดังแม่ เพราะถ้าไม่มีอาม๊า ก็อาจจะไม่มีแม่ให้เราได้กอดดังเช่นทุกวันนี้


 ความคิดเห็นที่ 3

1 ต.ค.2553  เวลา 10:25 น.
โดย.. สายน้ำ 118.173.126.47  

เห็นด้วยกับความคิดที่ 2   

การที่คนส่วนใหญ่เรียกท่านว่า  อาม๊า  เพื่อจะได้รู้สึกว่าใกล้ชิด  อบอุ่น  เวลามีปัญหาหรือเรื่องทุกข์ร้อนก็มีที่พึ่งพาได้กว่าการเรียกว่าพระโพธิสัตว์กวนอิน ซึ่งดูเป็นทางการเกินไป    และวัตถุประสงค์หลักที่ท่านให้เห็นเป็นหลายๆปางที่คุณนำมาเป็นตัวอย่างนั้น   ท่านต้องการให้เราคิดได้ว่า  ท่านจะมีรูปร่างอย่างไร  เพศอะไรก็ไม่เกี่ยว   อย่ายึดติดเพศ   อย่ายึดติดที่หน้าตา  ให้ดูที่จิตใจเท่านั้น


 ความคิดเห็นที่ 4

1 ต.ค.2553  เวลา 15:08 น.
โดย.. ByPass 180.183.161.74  

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม ท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตกาลครับ แต่ตอนนี้ท่านลาเข้าพระนิพพานแล้วครับ...มั่นปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา แล้วจะรู้ได้เองครับ พระ หรือ เทวดา หรือ พรหม ท่านไม่เข้าทรงกันง่ายๆ หรอกครับ คิกๆๆๆ สมัยนี้พวกผี แอบอ้างเบื้องสูงกันเยอะแยะครับ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน