100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2553


ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และ อื่นๆ 1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 8. โรงเรียนสตรีวิทยา 9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 10. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11. โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 12. โรง เรียนอัสสัมชัญ 13. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 14. โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่ 15. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 18. โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 19. โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 20. โรงเรียน เทพศิรินทร์ 21. โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 22. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 23. โรงเรียน นครสรรค์ 24. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี 25. โรงเรียนสตรี วิทยา 2 26. โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น 27. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง 28. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30. โรง เรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 31. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 32. โรงเรียน สุราษฎร์ธานี 33. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี 34. โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย 35. โรงเรียน โยธินบูรณะ 36. โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี 37. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 38. โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี 39. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 40. โรงเรียน หอวัง 41. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 42. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน 44. โรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา 45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 46. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 47. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 48. โรงเรียนศึกษานารี 49. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก 50. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 51. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 52. โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 53. โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ 54. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 55. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 56. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 57. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล 58. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 ) 59. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 60. โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 61. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 62. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 63. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 64. โรงเรียนระยองวิทยาคม 65. โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง 66. โรงเรียนพัทลุง 67. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม 68. โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์ 69. โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง 70. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 71. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 72. โรงเรียนทวีธาภิเศก 73. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม 74. โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร 75. โรงเรียน มารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา 76. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 77. โรงเรียน สารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม 78. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 79. โรงเรียนเบญจมราชาลัย 80. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 81. โรงเรียนพัทลุง 82. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช 83. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 84. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 85. โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 86. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 87. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 88. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 89. โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี 90. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี 91. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 92. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี 93. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 94. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 95. โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา 96. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 97. โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี 98. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 99. โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย รังสิต 100. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย.. tangtrang 118.172.124.41   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 ส.ค.2553  เวลา 19:30 น.
โดย.. tangtrang 118.172.124.41  
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 8. โรงเรียนสตรีวิทยา 9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 10. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11. โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 12. โรง เรียนอัสสัมชัญ 13. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 14. โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่ 15. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 18. โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 19. โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 20. โรงเรียน เทพศิรินทร์ 21. โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 22. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 23. โรงเรียน นครสรรค์ 24. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี 25. โรงเรียนสตรี วิทยา 2 26. โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น 27. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง 28. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30. โรง เรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 31. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 32. โรงเรียน สุราษฎร์ธานี 33. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี 34. โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย 35. โรงเรียน โยธินบูรณะ 36. โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี 37. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 38. โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี 39. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 40. โรงเรียน หอวัง 41. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 42. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน 44. โรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา 45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 46. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 47. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 48. โรงเรียนศึกษานารี 49. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก 50. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 51. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 52. โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 53. โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ 54. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 55. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 56. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 57. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล 58. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 ) 59. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 60. โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 61. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 62. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 63. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 64. โรงเรียนระยองวิทยาคม 65. โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง 66. โรงเรียนพัทลุง 67. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม 68. โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์ 69. โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง 70. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 71. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 72. โรงเรียนทวีธาภิเศก 73. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม 74. โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร 75. โรงเรียน มารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา 76. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 77. โรงเรียน สารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม 78. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 79. โรงเรียนเบญจมราชาลัย 80. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 81. โรงเรียนพัทลุง 82. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช 83. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 84. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 85. โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 86. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 87. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 88. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 89. โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี 90. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี 91. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 92. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี 93. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 94. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 95. โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา 96. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 97. โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี 98. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 99. โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย รังสิต 100. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

 ความคิดเห็นที่ 2

28 ส.ค.2553  เวลา 22:54 น.
โดย.. aeiou 119.31.126.82  

ลำดับที่66 กับ 81 ที่เดียวกันหรือปล่าวครับ


 ความคิดเห็นที่ 3

29 ส.ค.2553  เวลา 11:10 น.
โดย.. ไท 180.180.82.233  

69. โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง .. ตรังมีติดกับเค้าด้วยแน่ะ !! .. เอ๊ .. แต่ทำไม โรงเรียนของรัฐฯ .. ไม่ติดอันดับกับเค้าด้วย ...

 


 ความคิดเห็นที่ 4

29 ส.ค.2553  เวลา 19:22 น.
โดย.. Kantang Port 112.142.241.105  
ไม่รู้ดูง่ายกว่าเดิมหรือเปล่า

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
8. โรงเรียนสตรีวิทยา
9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
10. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
11. โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
12. โรง เรียนอัสสัมชัญ
13. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
14. โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
15. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18. โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
19. โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
20. โรงเรียน เทพศิรินทร์
21. โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
22. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
23. โรงเรียน นครสรรค์
24. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
25. โรงเรียนสตรี วิทยา 2
26. โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
27. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
28. โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30. โรง เรียนพิริยาลัย จ.แพร่
31. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
32. โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
33. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
34. โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
35. โรงเรียน โยธินบูรณะ
36. โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
38. โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
39. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40. โรงเรียน หอวัง
41. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
42. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
44. โรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา
45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
46. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
48. โรงเรียนศึกษานารี
49. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52. โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
53. โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
54. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
55. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
57. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
58. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
59. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
60. โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
61. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
62. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
63. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
64. โรงเรียนระยองวิทยาคม
65. โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
66. โรงเรียนพัทลุง
67. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
68. โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์
69. โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง
70. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
71. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
72. โรงเรียนทวีธาภิเศก
73. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
74. โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
75. โรงเรียน มารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา
76. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
77. โรงเรียน สารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
78. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
79. โรงเรียนเบญจมราชาลัย
80. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
81. โรงเรียนพัทลุง
82. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
83. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
84. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
85. โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
86. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
87. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
88. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
89. โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
90. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
91. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
92. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
93. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
94. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
95. โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
96. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
97. โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
98. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
99. โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

 ความคิดเห็นที่ 5

31 ส.ค.2553  เวลา 17:25 น.
โดย.. tangtrang 61.7.135.51  

ขอบคุณ คุณ  Kantang Port  มาครับ ผมพยายามทำ แต่ก็ทำไม่เป็นครับ

66 และ 81 ผมว่า น่าจะคนละที่กันครับ ไม่อันใดอันหนึ่งเป็น โรงเรียนพัทลุง และอีกอันน่าจะเป็นโรงเรียนสตรีพัทลุง

โรงเรียนของรัฐก็ดูๆกันหน่อยละกันครับ โรงเรียนประจำจังหวัดทั้ง 2

อาจจะไม่โดดเด่นด้านวิชาการ อาจจะโดดเด่นด้านอื่นก็ได้ อย่าไปใส่ใจให้มันมากกับการจัดอันดับ จัดมาเพียงเพื่อให้เรามาวิเคราะตนเองมากว่า ไม่ใช่การแข่งขัน เด็กนักเรียนสมัยนี้เก่งจริง แต่ไม่ฉลาด ในการดำรงชีวิตในสังคม ไม่ฉลาดแก้ปัญหาชีวิต ไม่ฉลาดที่จะพึ่งพาอาศัยสังคม ไม่ฉลาดที่จะทำประโยช์แก่สังคม มองเห็นเพียงว่าจะเรียนให้มันเก่งที่สุด ให้ได้ 4.00 แต่ไม่สามารถตอบตนเองได้ว่า เรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน