เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรัง16 สิงหาคม 2553 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม “รวมพลังคนตรัง สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อการฟื้นฟูลุ่มน้ำตรัง พระแม่คงคาผู้กำเนิดสรรพชีวิตและเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์เมืองตรัง” ซึ่งจัดขึ้นโดย (ศูนย์ประสานงานชั่วคราว) เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรัง และนายกอบจ.ตรังได้ร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อบรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงบทบาทของอบจ.ตรังในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำตรัง 

ในปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรัง มีตัวแทนชาวบ้านเป็นสมาชิกทั้งหมด 9 ตำบลซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำตรังได้มีการประชุมกันหลายครั้งเพื่อวางแผนทิศทางการทำงานโดยมีพันธกิจที่สำคัญ ร่วมกันในการจัดตั้งทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังลุ่มน้ำตรังคือ

(1) การป้องกันภัยพิบัติ

(2) การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

(3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

(4) การฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาชุมชน

(5) การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตและเป็นสุข     


โดย.. อบจ.ตรัง 58.136.224.135   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

25 ส.ค.2553  เวลา 20:29 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.136.224.135  

ภาพเปิดงาน

 ความคิดเห็นที่ 2

25 ส.ค.2553  เวลา 20:47 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.136.224.135  

ภาพการบรรยาย


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน