ท่าเรือนาเกลือ21 กรกฎาคม 2553 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง เข้าร่วมการประชุมเรื่องการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือที่กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรุงเทพมหานครฯ พร้อมหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรือตรี ปรีชา เพ็ชวงศ์ รองอธิบดี(ด้านความปลอดภัย) กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เป็นประธานการประชุม

การก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ (ต.นาเกลือ อ.กันตัง) เพื่อเป็นท่าเรือเพื่อการส่งออกของจังหวัดตรังเป็นนโยบายของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2548 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดตรังในเวทีการค้าระหว่างประเทศและลดปัญหาด้านมลพิษในตัวเมืองกันตัง   


โดย.. อบจ.ตรัง 58.136.224.196   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน