ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชาพัฒนาสัมพันธ์” ครั้งที่ ๒


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๕
ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์    ตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด     จังหวัดตรัง    ๙๒๑๙๐


เรื่อง
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชาพัฒนาสัมพันธ์”

เรียน  ผู้บริหารสถานีวิทยุ ,สถานีโทรทัศน์  และสื่อมวลชนทุกแขนง

     ด้วย กองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๑๕  จะจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาพัฒนาสัมพันธ์”   ครั้งที่ ๒      ในวันพุธ ที่   ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๓    ณ  อาคารสโมสร สนามกอล์ฟศรีตรัง  ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐  น. เป็นต้นไป   เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ในครั้งที่ผ่านมาให้เกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอเรียนเชิญท่านและคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิบน้ำชาพัฒนาสัมพันธ์  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  และกรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่  ร้อยเอก สมมุ่ง   สุวรรณชนะ   โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๙๐๙๖๓๕๙


ขอแสดงความนับถือ
ร้อยเอก   ชัยวุฒิ   พรมทอง
( ชัยวุฒิ   พรมทอง  )
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพันทหารราบที่ ๔ ทำการแทน
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๑๕


ฝ่ายยุทธการและการฝึก
โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๒๘ – ๔๑๑๓


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน