นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ(นอกเวลา)โครงการ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"


โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

17 พ.ค.2553  เวลา 15:43 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

ฝ่ายสถานที่ ( พี่แชมป์ พี่โอ และพี่นนท์ ) ...ทุ่มเท สุด สุด กับงานนี้


 ความคิดเห็นที่ 2

17 พ.ค.2553  เวลา 15:46 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

ฝ่ายพิธีกร ( จ.อ.ทวี / เจ๊ปุ๋ย คนสวยประจำห้องของ รปศ. 50 )  เขีน เขิน นิด นิด


 ความคิดเห็นที่ 3

17 พ.ค.2553  เวลา 15:50 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

ความเหนื่อยล้า  จากการจัดสถานที่...


 ความคิดเห็นที่ 4

17 พ.ค.2553  เวลา 15:55 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

ประธานโครง (นายสมโชค ช้องประเสริฐ)

ท่านกำลังปรึกษาหารือ

ท่านวิทยากร คนเก่งของเรา (อ.วิรัตน์ กาญจรพรหม)


 ความคิดเห็นที่ 5

17 พ.ค.2553  เวลา 16:02 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

 

อาจาร์ปิยาณีย์   เพชรศรีช่วง

อาจารย์ประจำวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เป็นผู้สังเกตการคนสำคัญในการจัดสัมมนาครั้งนี้


 ความคิดเห็นที่ 6

17 พ.ค.2553  เวลา 16:05 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

อาจารย์ทองขาล  กันหาจันทร์

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

ท่านมาเป็นเกียรติในการเปิดสัมมนา ของนักศึกษา รปศ.


 ความคิดเห็นที่ 7

17 พ.ค.2553  เวลา 16:09 น.
โดย.. ปาล์ม 61.7.188.2  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบ แก้วชูเสน

ท่านให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน