จังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดนต


สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับจังหวัด         พระนครศรีอยุธยา  กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  (กลองยาว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปินและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวงดนตรี  และศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการปลูกฝังและถ่ายทอดดนตรีและแสดงศิลปะพื้นบ้านให้แก่เยาวชนและประชาชน  โดยกำหนดรอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และรอบตัดสิน   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๓

   

           ในการนี้  จังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (วงกลองยาว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  โดยส่งใบสมัครพร้อมวีดีโอ (หน้าตรง)  จำนวน    ชุด      ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

โดย.. มิ้งคี้ หรือ ขอ 61.7.153.45   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 พ.ค.2553  เวลา 04:24 น.
โดย.. บลูส์แมน 113.53.52.236  
เยียมเลย โครงการดีๆแบบนี้


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน