พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม3 ,ม6 ยป.


  1 2 3    หน้าถัดไป >โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จ. ตรัง จัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรมักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2553โดยได้รับเกียรติจากนายกิจ  หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมาเป็นประธานมอบ


โดย.. bigav 112.142.187.243   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 มี.ค.2553  เวลา 16:37 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

นายก อบจจังหวัดตรัง นายกิจ  หลีกภัยประธานในพิธี


 ความคิดเห็นที่ 2

28 มี.ค.2553  เวลา 16:39 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  
นายคำนึง  วรภู ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ให้โอวาสปัจฉิมนิเทศน์

 ความคิดเห็นที่ 3

28 มี.ค.2553  เวลา 16:40 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 4

28 มี.ค.2553  เวลา 16:59 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 5

28 มี.ค.2553  เวลา 17:01 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

....


 ความคิดเห็นที่ 6

28 มี.ค.2553  เวลา 17:02 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 7

28 มี.ค.2553  เวลา 17:02 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 8

28 มี.ค.2553  เวลา 17:03 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 

 


 ความคิดเห็นที่ 9

28 มี.ค.2553  เวลา 17:06 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ที่เข้ารับ จำนวน 205 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน105 คน

 ความคิดเห็นที่ 10

28 มี.ค.2553  เวลา 17:07 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

..

 ความคิดเห็นที่ 11

28 มี.ค.2553  เวลา 17:07 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

..

 ความคิดเห็นที่ 12

28 มี.ค.2553  เวลา 17:08 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

..

 ความคิดเห็นที่ 13

28 มี.ค.2553  เวลา 17:09 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 14

28 มี.ค.2553  เวลา 17:10 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 15

28 มี.ค.2553  เวลา 17:10 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 16

28 มี.ค.2553  เวลา 17:12 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...ด้วยความภาคภูมิ

 ความคิดเห็นที่ 17

28 มี.ค.2553  เวลา 17:14 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  
 ขอขอบคุณ อาจารย์ กอปชัย  วรณเกียรติพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังที่ได้สละเวลามาช่วย บันทึกภาพในพิธีในครั้งนี้ด้วย

 ความคิดเห็นที่ 18

28 มี.ค.2553  เวลา 17:15 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

..

 ความคิดเห็นที่ 19

28 มี.ค.2553  เวลา 17:15 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...

 ความคิดเห็นที่ 20

28 มี.ค.2553  เวลา 17:16 น.
โดย.. bigav 112.142.187.243  

...


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน