หอการค้าฯ ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี


     นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดตรัง
จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2553
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก ตลอดจนเป็นการรายงานผลการดำเนิน
งานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกหอการค้าฯ  
 
     ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีการประชุมตามระเบียบวาระแล้ว หอการค้าจังหวัดตรัง ยังได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  (นายไมตรี  อินทุสุต) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนจังหวัดตรังของผู้ว่าฯ ไมตรี  อินทุสุต"  เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงโครงการต่างๆ ของจังหวัดตรังด้วย 
 
     ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน  ซึ่งกำหนดการมีดังนี้

     เวลา 14.30 น. สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียน
     เวลา 15.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
     เวลา 16.00 น. ถาม-ตอบ ปัญหา
     เวลา 16.30 น. เปิดการประชุมใหญ่ และประชุมตามระเบียบวาระ
     เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.97.103   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน