เปิดติวข้อสอบกฎหมายของรามคำแหงก่อนสอบสนใจเชิญทางนี


ใครสนใจเข้าติวก่อนสอบวิชากฎหมายของรามบ้าง (โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางกฎหมาย)

และมีประสบการณ์ทางการทำคดี  รวมทั้งเป็นศิษย์เก่าราม

4  วัน เสาร์-อาทิตย์  ราคา 1,000 บาท

เสาร์ที่ 13 อาทิตย์ที่ 14  และเสาร์ที่ 20 กับอาทิตย์ที่ 21 เดือนมีนาคมนี้

ใครสนใจกรุณาติดต่อผ่านทาง อีเมล์ ozone_armmm@hotmail.com ภายในวันที่ 12 มีนาคมนี้ด้วย

  *** กรุณาระบุวิชาที่ต้องการด้วยพร้อมกับจำนวนกลุ่มที่อยากเรียนว่ากี่คน ***

สถานที่เรียนจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รวมรวมกลุ่มเรียนได้แล้ว


โดย.. st.bernard 113.53.14.59   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน