วันเดียวเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะกำหนดการ ถ้ำพระนาง - อ่าวไร่เล - เกาะไก่ - เกาะสี่ - เกาะปอดะ
08.30 น.
รถตู้รับท่าน  ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี  (ท่าเรือส่วนตัว)
09.00 น.
ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น.
นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม 
     * ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 
     * อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
11.00 น.
ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
12.00 น.
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ  บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก (1) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

อัตราค่าบริการ        
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 ทุกวัน

 900.-

 700.-

 700.-

 -


อัตราค่าบริการรวม
- รถรับ - ส่งที่พัก – ท่าเรือ
- เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
- ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
- น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
- อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ
- ผลไม้, เค้กกระบี่
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว

โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.254.122   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 ก.พ.2553  เวลา 16:53 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.254.122  

http://www.silversoutherntour.com


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน