รับสมัครครู


      ด้วยโรงเรียนดวงแก้วพิทยา มีความต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา สนใจคลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.piwdee.net

โดย.. หุสนา 203.113.71.134   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 ม.ค.2549  เวลา 15:57 น.
โดย.. วันดี 210.86.147.117  

ชื่อ: วันดี ช้างน้ำ
ที่อยู่: 173 หมู่9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 04-0132493 06-5248702
Email: comp37_34@hotmail.com,comp37@chaiyo.com 

เงินเดือนที่ต้องการ
-------------------------
10,000

ข้อมูลส่วนตัว
-------------------------    
วันเกิด 30 เมษายน 2524
(อายุ 25 ปี)
  
เพศ หญิง  
สถานะสมรส โสด 
ส่วนสูง 159 cm.
 
น้ำหนัก 48 kg.
 
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษา
--------------------------------------------------  
ปี 2546
จบการศึกษาจาก: สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
ระดับการศึกษา: ปริญาตรี
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย: 2.84   
 
ประสบการณ์การทำงาน
--------------------------------------------------  
ตั้งแต่ พฤษภาคม2547 ถึง ตุลาคม2547
ชื่อบริษัท: โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  
ที่อยู่-ติดต่อ: ม8 ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เงินเดือน: 6300
ตำแหน่ง: อาจารย์คอมพิวเตอร์ 
หน้าที่-ผลงาน: ดูแลคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง งานธุรการ สอน  

ตั้งแต่ พฤศจิกายน2547 ถึง พฤศจิกายน2548
ชื่อบริษัท: โรงเรียนบ้านดอนกลาง  
ที่อยู่-ติดต่อ: ม.9 ตงสามกระทาย
เงินเดือน: 7200
ตำแหน่ง: อาจารย์คอมพิวเตอร์
หน้าที่-ผลงาน: ดูแลคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง งานธุรการ สอน    

ประวัติการอบรม
--------------------------------------------------

ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
--------------------------------------------------   
ความสามารถทางภาษา:
      ภาษา ไทย    พูด ดี    อ่าน พอใช้   เขียน ดีมาก   
      ภาษา อังกฤษ    พูด ดี    อ่าน ดี   เขียน พอใช้   
      ภาษา ญี่ปุ่น    พูด พอใช้    อ่าน พอใช้   เขียน ไม่ได้   
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
    
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
  
ความสามารถพิเศษอื่นๆ: 
   - เขียนเวบ ตกแต่งรูปภาพ อนิเมชั่น
   - เขียนโปรแกรมPHP ASP VB
   - การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับคอม  และงานประดิษฐ์
   - การประชาสัมพันธ์
   - การเป็นพิธีกร
    
โครงการ ผลงาน เกีรยติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ:
 โปรเจ็คการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฝึกเชียร์ของสถาบัน นักกีฬาบาสเกตบอลและกีฑาของสถาบัน
    
บุคคลอ้างอิง:
 นายเฉลียว  เถื่อนเภา
นายยนต์      รวดเร็ว


 ความคิดเห็นที่ 2

2 ก.ย.2549  เวลา 13:32 น.
โดย.. นายธนิต พนาอุดม 124.157.248.145  
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โปรเเกรมสุขศึกษา 0891433693
จาก นายธนิต พนาอุดม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 49

 ความคิดเห็นที่ 3

11 ก.ย.2549  เวลา 22:05 น.
โดย.. นิภาพร คุ้มครอง 203.113.61.105  
จบจากสถาบันราชภัฏสกลนคร เอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูง เบอร์โทร ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูง 042 257139 มือถือ 010537092

 ความคิดเห็นที่ 4

23 ก.ค.2551  เวลา 18:18 น.
โดย.. 123 222.123.32.247  
       


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน