มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 52 ทีมงานละครเวที Square One จากภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงใน "มหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในเวอร์ชั่นฉบับย่อ
ทุกท่านสามารถติดตามในเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบ ได้ในวันที่ 2 - 4 กันยายน นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มที่ http://squareonedpu.hi5.com

 


What can you do with the new Windows Live? Find out

โดย.. pekke 58.137.21.45   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน