ม.อ.ตรังร่วมแข่งกีฬา 5 วิทยาเขตม.อ.


  1 2    หน้าถัดไป >ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังได้ร่วมกับอีก 4 วิทยาเขต (ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี) จัดการแข่งกันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 5 - 8 กรกฎาคม 2552  โดยการแข่งขันประกวดเชียร์ลีดเดอร์ มี 3 วิทยาเขตส่งเข้าแข่งขันได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่  ตรัง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ชนะเลิศ           วิทยาเขตหาดใหญ่

รองชนะเลิศอันดับ 1      เขตการศึกษาตรัง

รองชนะเลิศอันดับ 2     วิทยาเขตสุราฎร์ธานี

โดยกีฬา 5 วิทยาเขต ปี 2553 จะจัดขึ้น ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ


โดย.. psujoe 124.122.62.123   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

13 ก.ค.2552  เวลา 13:04 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 2

13 ก.ค.2552  เวลา 13:04 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 3

13 ก.ค.2552  เวลา 13:05 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 4

13 ก.ค.2552  เวลา 13:06 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 5

13 ก.ค.2552  เวลา 13:06 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 6

13 ก.ค.2552  เวลา 13:07 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 7

13 ก.ค.2552  เวลา 13:07 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 8

13 ก.ค.2552  เวลา 13:08 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 9

13 ก.ค.2552  เวลา 13:08 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 10

13 ก.ค.2552  เวลา 13:09 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

13 ก.ค.2552  เวลา 13:09 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 12

13 ก.ค.2552  เวลา 13:13 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 13

13 ก.ค.2552  เวลา 13:14 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 14

13 ก.ค.2552  เวลา 13:16 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 15

13 ก.ค.2552  เวลา 13:17 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 16

13 ก.ค.2552  เวลา 13:17 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.สุราษฎร์ธานี

 ความคิดเห็นที่ 17

13 ก.ค.2552  เวลา 13:18 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.สุราษฎร์ธานี

 ความคิดเห็นที่ 18

13 ก.ค.2552  เวลา 17:29 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 19

13 ก.ค.2552  เวลา 17:29 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรีง

 ความคิดเห็นที่ 20

13 ก.ค.2552  เวลา 17:30 น.
โดย.. psujoe 124.122.62.123  

เชียร์ลีดเดอร์ม.อ.ตรัง


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน