รับโอนย้ายข้าราชการ


รับโอนย้ายข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
 
 
      1.นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5 จำนวน 1 คน
2.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5 จำนวน 1 คน
3.ช่างเขียนแบบ ระดับ 1-3 จำนวน 1 คน
4.ช่างโยธา ระดับ 1-3 จำนวน 1 คน
5.เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-3 จำนวน 1 คน
6.หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6 ) จำนวน 1 คน

ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง โทรศัพท์ 075-258242 ต่อ 13
ในวันและเวลาราชการ

โดย.. ผักกาด 118.173.135.25   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน