ศูนย์โรคผิวหนังฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ศูนย์โรคผิวหนังฯ ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน 7,580 บาท

- คุณสมบัติ ต้องได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือทางอื่นที่กพ.รับรองว่าสามารถใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

รับสมัครจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2552 สมัครได้ที่ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์โรคผิวหนังฯ ตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trangskin.org ในหัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หรือโทรสอบถามได้ที่ 075-225541 ต่อ 1043


โดย.. SKIN 118.173.129.136   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน