มรภ.สวนดุสิต รับสมัครนักศึกษา (ทดแทนผู้สละสิทธิ์)



มหาวิทยาลัยราชสวนดุสิต ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2552
รอบทดแทนผู้สสละสิทธิ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาที่เปิดรับสมัคร 1.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 2.สาขาคหกรรมศาสตร์ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 5.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.สาขาการตลาด
ระดับปริยญาตรี (ต่อเนื่อง) 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง โทร 0 75221 212-5 หรือดูทาง www.dusittrang.com


โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.65   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน