เชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดพระงาม


วัดพระงามเป็นวัดที่พระนางเลือดขาวเป็นผู้สร้าง ราวพุทธศตวรรษที่๑๕

(พ.ศ.๑๔๙๓ หลังยุคศรีวิชัย) ตามทะเบียนกรมศาสนาได้จดทะเบียนพ.ศ.๒๒๒๔ ราว ๒๓๘ ปี เคยเป็นวัดร้าง   ต่อมาได้มีการบูรณะเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน  วัดพระงามไม่มีอุโบสถในการทำสังฆกรรม  สำหรับพระภิกษุสงฆ์  และในปีนี้ 

ได้ดำเนินการขอแบบอุโบสถ จากวัดพระราม ๙ ฯ   โดยได้รับพระราชทานแบบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

            ทางคณะพุทธบริษัทวัดพระงามจึงได้ร่วมกัน จัดงานวางศิลาฤกษ์ และเชิญชวนท่านร่วมบุญ หาปัจจัยวางรากฐานอุโบสถ  รวมเขตวิสุคามสีมา  435  ตรม.   ตารางเมตรละ 599  บาท

เสาฐานอุโบสถ จำนวน 24 เสา  เสาละ 5,999 บาท  โดยได้วางแผ่นทอง

วันเดือนปีเกิดของท่านและครอบครัว บรรจุที่ฐานอุโบสถ  ให้อานิสงส์ในการ

สร้างอุโบสถครั้งนี้มีความมั่นคงในชีวิตท่านและครอบครัว 

สมตามปรารถนาทุกประการเทอญ

 กำหนดการดังนี้

เวลา  ๐๙.๓๙ น.     -    ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                                   -    อาราธนาศีล , พระสงฆ์ให้ศีล

                                   -          อาราธนาพระปริตร 

                                  -          พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

          ๑๐.๑๙ น.    -     พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ 

                                 -    ประธานสงฆ์   ทำพิธี ตอกไม้มงคล และวางศิลาฤกษ์

                                 -    พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                                 -    ถวายไทยธรรม  ,  พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ

           ๑๑.๐๐  น.   -    ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ – สามเณร

                                  -    ร่วมรับประทานอาหาร  เสร็จพิธี

พระอธิการรังสรรค์   ธมฺมรโส    เจ้าอาวาสวัดพระงาม 

และคณะพุทธบริษัทวัดพระงาม  ผู้เชิญชวน


โดย.. วัดพระงาม 118.173.126.30   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 ก.พ.2552  เวลา 22:01 น.
โดย.. วัดพระงาม 118.173.126.30  

แบบอุโบสถ ของวัดพระงาม

ที่ได้รับอนุญาต แบบ จากวัดพระราม 9 ฯ


 ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.พ.2552  เวลา 08:58 น.
โดย.. tt 125.24.85.51  

ไม่เห็นแจ้งวันที่เลยค่ะ  ไมทราบว่าวันไหน


 ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.พ.2552  เวลา 20:34 น.
โดย.. วัดพระงาม 118.173.130.88  
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 จ้า

 ความคิดเห็นที่ 4

15 ก.พ.2552  เวลา 20:36 น.
โดย.. วัดพระงาม 118.173.130.88  
ในวันงาน มีคุณอารีย์  นักดนตรี    (ดารานักแสดง นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ) จาก กทม.  มาร่วมงานด้วย


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน