โปรแกรมตามรอยพุทธองค์


ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มีนาคม ๕๒ ในราคา  ๒๘,๕๐๐ บาท สนใจติดต่อ บริษัท ตรังวารี ทราเวิล จำกัด โทร075-225287,081-8917946

โดย.. trangwaree 125.24.83.170   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน