วันเดียว เที่ยวได้ทั่ว อิ่มบุญ 1วันเดียว เที่ยวได้ทั่ว อิ่มบุญ 1

วัดไผ่โรงวัว แวะนมัสการพระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดป่าเลไลยก์ โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ว่ากันว่าในชีวิตหนึ่งต้องมาให้ได้สักครั้ง

ตลาดร้อยปี สามชุก มรดกทางวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

วัดขุนอินทประมูล พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สองของประเทศ ประดิษฐ์สถานกลางแจ้งซึ่งแปลกไปจากบรรยากาศในพระวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หนึ่งในวัดคู่บ้านคู่เมือง ได้เข้านมัสการนับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่งนัก

ขนมเปี๊ย ปากบาง หนึ่งในขนมขึ้นชื่อของสิงห์บุรี รับรองหอม อร่อยไม่เหมือนใคร มีที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขา

วัดไชโยวรวิหาร เข้านมัสการหลวงพ่อโต ที่สูงใหญ่งามสง่า แปลกตา

ราคา 499 บาท ต่อ ท่าน

ราคานี้รวม

-ค่าเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

-ค่าประกันอุบัติเหตุ

-ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ

-อาหารว่าง 2 มื้อ

-เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

-ค่าเข้าชมสถานที่ตามตาราง

-ค่าวิทยากรให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวก และความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

1.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่โรงแรมต่างๆปรับขึ้น โดยจะแจ้งยืนยันราคาเมื่อ Booking Confirmed เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวก (ถ้ามี)ราคาโรงแรมอาจปรับขึ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทฯจะบริการท่านให้ดีที่สุดเท่าที่บริษัทจะบริการให้ท่านได้

โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรสายด่วน Green Travel 081-444-5596, 081-553-1879, 081-824-2857


โดย.. Green Travel 124.121.23.191   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน