เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"ชัด
พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์
ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวัน
จากวันนั้น 60ปี ไม่มีคลาย


โดย.. พัน.พัฒนา๑ 125.27.175.15   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน