กษัตริย์ในหัวใจ


นับตั้งแต่บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณมาแล้ว เรานับถือกษัตริย์เป็นผู้นำ ถ้ายุคใดสมัยใดเรามีกษัตริย์ที่ดีประเทศชาติก็เจริญ กษัตริย์ที่คนไทยเรานับถือและยกย่องมากที่สุดมีอยู่ 4 มหาราช 1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. สมเด็จพระปิยะมหาราช 4. สมเด็จพระภูมิพลมหาราช

โดย.. โชติ 125.26.207.82   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

17 ธ.ค.2551  เวลา 11:37 น.
โดย.. ร่มเย็น 125.26.209.185  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถานบันหลักของประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นศูนย์รวมดวงใจทุกดวงของคนไทย เราคนไทยทุกคนจะต้องเทิดทูนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์


 ความคิดเห็นที่ 2

24 ธ.ค.2551  เวลา 12:29 น.
โดย.. ตั้ม 125.26.206.178  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือกษัตริย์ในหัวใจ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนของพระองค์ได้ปฎิบัติตาม ผมจะน้อมนำเอาพระบรมราโชวาสของพระองค์มาปฎิบัติตาม    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน