ดุสิตตรังเกมส์'51


  1 2 3 4    หน้าถัดไป >ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2551 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย. 2551 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมและรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
 

โดย.. เฉิน 202.29.83.65   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 พ.ย.2551  เวลา 08:59 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 2

24 พ.ย.2551  เวลา 08:59 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 3

24 พ.ย.2551  เวลา 09:00 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 4

24 พ.ย.2551  เวลา 09:00 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 5

24 พ.ย.2551  เวลา 09:00 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 6

24 พ.ย.2551  เวลา 09:01 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 7

24 พ.ย.2551  เวลา 09:01 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 8

24 พ.ย.2551  เวลา 09:02 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 9

24 พ.ย.2551  เวลา 09:03 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 10

24 พ.ย.2551  เวลา 09:03 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 11

24 พ.ย.2551  เวลา 09:04 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 12

24 พ.ย.2551  เวลา 09:04 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 13

24 พ.ย.2551  เวลา 09:05 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 14

24 พ.ย.2551  เวลา 09:06 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 15

24 พ.ย.2551  เวลา 09:06 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 16

24 พ.ย.2551  เวลา 09:08 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 17

24 พ.ย.2551  เวลา 09:08 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 18

24 พ.ย.2551  เวลา 09:09 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 

 ความคิดเห็นที่ 19

24 พ.ย.2551  เวลา 09:12 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

  

 ความคิดเห็นที่ 20

24 พ.ย.2551  เวลา 09:13 น.
โดย.. เฉิน 202.29.83.65  

 


  1 2 3 4    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน