ประกาศรับสมัครครูสอนพลศึกษา


โรงเรียนนูรุลอิงซาน อ.เมือง จ.ตรัง ต้องการรับสมัครครูสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เข้าทำการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551

คุณสมบัติ 1.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพลศึกษา

2.มีพื้นฐานความรู้ด้านศาสนาอิสลาม 3.มีความมุ่งมั่น และรักอาชีพครู สอบเพิ่มเติม ติดตอได้โรงเรียนนนูรุลอิงซาน 075-258186 / 086-6949259


โดย.. mamarre 118.173.128.241   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน