กระทู้เปิดชมรม....ชาวตรังรักบอลไทย....


สวัสดีค่ะ....ทุกคน

สวัสดีทุกคนที่มีใจรักบอลไทย  อยากเห็นวงการฟุตบอลไทยและวงการฟุตบอลจังหวัดตรัง

พัฒนาทุกคนนะค่ะ    ที่อยากให้มีชมรมนี้เกิดขึ้นก็เพื่อความสะดวกในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างคนที่มีใจรักบอลไทยทุกคน  เพื่อที่จะติดตามข่าวสารและ

ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง

 

ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจะจัดตั้งชมรมนี้ก็เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็น

กันได้นะค่ะ    เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกเหตุผลกันมา    สำหรับลักษณ์ผลจะออกมา

เป็นอย่างไร  จะมีหรือไม่มีชมรมนี้ลักษณ์ก็แฟร์ๆอยู่แล้ว  แล้วแต่ความเห็นของทุกคน 

เพราะถึงยังไงลักษณ์ก็จะไม่มีวันละทิ้งฟุตบอลไทยอย่างแน่นอน

 

ขอบคุณค่ะ


โดย.. ลักษณ์ 202.28.69.164   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน