พิธีป้างเอี๋ย ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ ห้วยยอด


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >โดย.. ekk 118.173.128.155   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ก.ย.2551  เวลา 00:36 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  
 

พิธีป้างเอี๋ย
(ขอขอบคุณข้อมูล เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 8 กันยายน ปีพุทธศักราช 2550)

พิธีกรรมนี้เป็นพิธีแรกที่สื่อความหมายแสดงถึงงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีกำลังเริ่มต้นขึ้น มักกำหนดก่อนหน้างานพิธีรับพระราว 14 วัน ตรงวันที่ 15 ค่ำเดือน 8 จีน ซึ่งหากเป็นงานถือศีลกินผักของพระโพธิสัตว์กวนอิมมักจัดขึ้นก่อน 10 วันตามประเพณี เป็นการจัดวางกองกำลังทหาร นัยยะเพื่อประกาศขอบเขตบริเวณปริมณฑลพิธีกินผัก ทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายที่สิงสถิตย์อยู่ในบริเวณนั้นให้ถอยห่างไกล โดยการจัดทัพทหารศักดิ์สิทธิ์ให้หมุนเวียนมารักษาพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและบริสุทธิ์ เพื่อเตรียมรับพระประธานของงานถือศีลกินผักที่จะมาพำนักภายในอาณาบริเวณนั้น

 

อิงตามประเพณีนิยมในเมืองตรังบางศาลเจ้ากระทำการตอนกลางวัน เช่น ในตอนเย็นก่อนตะวันตกดิน หรือ บางศาลเจ้ากระทำการในยามค่ำคืนที่เงียบสงัด ช่วงกลางวันลูกหลานเตรียมจัดหากิ่งไผ่ป่าทั้งลำ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 นิ้วกว่า ความยาว 2 ข้อศอก ใช้มีดเหลาปลายให้แหลมจัดเป็นอุปกรณ์ที่ตระเตรียมไว้  เมื่อถึงกำหนดพิธีการ ภายในศาลมีการประโคมเครื่องล้อก้อตั๋น เป่าคัดซ้าวหรือเหล่งกั๊กอย่างอึกทึก ฝ่ายฮวดกัวหรือฮวดซือร่ายมนตร์อัญเชิญศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มากระทำพิธี ศักดิ์สิทธิ์เมื่อประทับทรงแล้ว แต่ละองค์จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่ติดมากับอุปกรณ์ไม้ไผ่ วาดยันตร์พระประจำตัว ให้ลูกหลานนำยันตร์พระนั้นมาติดตราบนกิ่งไผ่ เมื่อติดยันตร์พระจนครบทุกองค์แล้ว จึงนำฮกเกี่ยนกิมปิดปลายไม้ไผ่ส่วนบนมัดด้วยด้ายแดง แล้วนำมาปัดเป่าให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

 

โดยประเพณีของเมืองตรังสำหรับงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ มักนิยมจัดวางกำลังทหารตามจักรราศีทั้ง 12 เรียกการกระทำการนี้ว่า โจ้จับยี่กี๋เต็กฮู๋ บริเวณตำแหน่งหน้าประตูใหญ่ทางเข้าศาล เพื่อส่งกองกำลังทหารไปกระทำการเข้าฝัน หรือ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันทำให้ชาวบ้านล่วงรู้เหตุการณ์ ให้รับรู้ว่าใกล้ถึงงานประเพณีถือกินผักประจำปีแล้ว ผู้ใดเคยบนบานศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้ภายในช่วงปี ให้เตรียมตัวมาสะเดาะเคราะห์ถือศีลกินผักเสีย เหตุผลเนื่องจากในสมัยก่อนการคมนาคมพื้นฐานยังไม่สะดวก การสื่อสารด้วยปากต่อปากอาจไม่เป็นสะดวกและเป็นผล  ยิ่งในท้องถิ่นห่างไกลปฏิทินรายปีย่อมหามาดูเป็นไปด้วยความลำบาก จึงมีกุศโลบายทางพระที่สื่อสารกับลูกหลานให้รับรู้ข่าวคราว การวางหลักทหารบางศาลเจ้าที่ไม่ได้ทำการนี้ มักวางหลักทหารไว้หน้าประตูทั้งสอง เพื่อให้ทหารป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ผ่านประตูเข้ามา และคอยอำนวยอวยพรคุ้มครองลูกหลานที่เข้ามาประกอบบุญภายในอาณาบริเวณปริมณฑลกินผัก

 

ต่อไปจึงเริ่มวางหลักทหารตามมุมทิศ ในกรณีศาลเจ้าขนาดใหญ่อาณาบริเวณกว้างมาก มีความจำเป็นต้องวางกองกำลังทหารหลักถึง 3 ชั้น หากศาลเจ้าใดมีพื้นที่ขนาดย่อมลงมา มักนิยมวางกองกำลังทหารเพียงสองชั้น ในกรณีจัดวางกองกำลังทหารรายรอบ 3 ชั้น ชั้นแรกนับเป็นรอบนอก ตำแหน่งการจัดวางภายในมุมรั้วทั้ง 4 มุม กองกำลังส่วนกลางฐานตำแหน่งอยู่ที่บริเวณเสาเต็งโก ชั้นที่สองซึ่งเป็นรอบกลาง จัดวางกองกำลังทหารตามมุมรอบอาคารศาลทั้ง 4 ทิศ  กองกำลังส่วนกลางตั้งฐานอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารศาล ชั้นในสุดนับเป็นรอบวงใน จัดวางทหารอยู่ประจำตามมุมสูงภายในอาคารศาล กองกำลังส่วนกลางฐานตำแหน่งอยู่ที่กระถางธูปของตั๋วพระประธานหน้าห้องหล่ายตั๋วของพระกิวอ๋องไต่เต่

 

การวางหลักกองกำลังทหารทั่วไปมักเริ่มด้วยทิศตะวันออกก่อนแล้ววนตามเข็มนาฬิกา วางกองกำลังส่วนกลางเป็นจุดสุดท้าย โดยการทำพิธีใช้ขวานหรือฆ้อนตอกหลักไม้ไผ่ที่เตรียมไว้แล้ว ฮวดซือผู้นำพิธีเป็นศูนย์กลางมือหนึ่งจับกิมจั๊วถาวหรือตั่วจั๊วพร้อม***วซากีธูปสามดอก อีกมือโบกธงประจำทิศ ร่ายมนตร์กำกับให้ทหารมาสิงสู่และทำงานเป็นกองกำลังคุ้มกันบริเวณ ปัดแส้ ผู้ช่วยเหลือปักธูป วางน้ำชา จุดประทัดเล็ก แล้วจึงวนไปจนครบ เมื่อวางหลักกองกำลังกลางบริเวณหน้าศาลมักวางอามิสบูชาตามสมควร แล้วจึงเข้ามาทำพิธีภายในศาล ฮวดซือจะเป็นผู้นำร่ายมนตร์จัดสลับสับเปลี่ยนกองกำลังภายในศาลเจ้า ตำแหน่งภายในมุมสูงของอาคารศาล โดยมีธงประจำทิศเป็นสัญลักษณ์

 

เมื่อวางหลักกองกำลังทหารครบแล้ว ต้องกั้นบริเวณหลักทหารให้ปลอดภัย เพราะถ้าหลักไม่ปลอดภัยจักนำภัยร้ายมาสู่ผู้เกี่ยวข้องได้ ห้ามผู้ใดทำการล้มทับหรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเดินผ่าน จะมอบหมายให้ลูกหลานพระเป็นผู้เฝ้าดูแล เปลี่ยนอามิสบูชาและน้ำชาตามเวลาที่กำหนด เมื่อถึงวันรับพระจะมีการเรียกพลสลับสับเปลี่ยนกองกำลังทหารครั้งใหญ่อีกทีหนึ่ง ในช่วงงานพิธีจะมีการสลับสับเปลี่ยนกองกำลังทหารภายหลังจากเลี้ยงอาหารแก่ทหารพระทุก 3 วัน คือ วันที่ 3, 6 และ 9 เป็นธรรมเนียม

 

สำหรับกองกำลังทหารประจำในแต่ละฝ่ายทิศนั้นกล่าวว่า แท้จริงแล้วนายพลของทหารทั้งห้าทิศของศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์นั้นอาจไม่ซ้ำกัน แล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะกำหนดมอบหมายผู้ใดมาทำการ เมื่อมอบหมายมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายนามพระได้ ทั่วไปจึงไม่นิยมเรียกชื่อพระโดยตรง มักเรียกคำกลางซึ่งเป็นตำแหน่งกองกำลังมากกว่า สำหรับกองกำลังทั้งห้า ได้แก่

 

ตั่งเอี๋ย หรือ ทิศตะวันออก ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง เรียก กิ้วอี่กุน

ควบคุมกองกำลังทหาร 99000 นาย ธงสีเขียว กำหนดธาตุไม้

ซายเอี๋ย ทิศตะวันตก ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง หง่อเต็กกุน

ควบคุมกองกำลังทหาร 55000 นาย ธงสีขาว กำหนดธาตุทอง

หน่ำเอี๋ย หรือ ทิศใต้ ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง ปัดบ่านกุน

ควบคุมกองกำลังทหาร 88000 นาย ธงสีแดง กำหนดธาตุไฟ

ปักเอี๋ย หรือ ทิศเหนือ ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง หลกหล่งกุน

ควบคุมกองกำลังทหาร 66000 นาย ธงสีดำ กำหนดธาตุน้ำ

จ่องเอี๋ย หรือ กองกำลังกลาง ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง ส่ามจิ่นกุน

ควบคุมกองกำลังทหาร 33000 นาย ธงสีเหลือง กำหนดธาตุดิน

 

โดยทั่วไปในเมืองไทยมักเอาสัญลักษณ์ของหัวหน้ากองกำลังแต่ละฝ่ายอ้างบุคคลตามพงศาวดารจีนห้องสิน แล้วนำมาสื่อเป็นรูปลักษณ์ภายนอกทำให้ดูเหมือนกัน แต่ตำแหน่งหัวหน้ากองกำลังทั้งห้านั้น ปรากฏรายชื่อนามศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละท้องถิ่นมักสลับกันไปมาไม่ตรงกัน ส่วนมากมักกำหนด พระหลี่โหล่เชี้ย หรือ พระจ่องตั๋นหง่วนโส่ย ท่านเป็นกองกำลังส่วนกลาง มีความสำคัญเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าของกองกำลังทั้งหมดอีกที ดังนั้นงานปฏิบัติพิธีในงานประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังจึงมีท่านเป็นกำลังหลักเสมอ

 

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมด เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 8 กันยายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.ย.2551  เวลา 00:42 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.ย.2551  เวลา 00:45 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

บรรยากาศภายในศาลเจ้าครับ

 ความคิดเห็นที่ 4

15 ก.ย.2551  เวลา 00:48 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 5

15 ก.ย.2551  เวลา 00:50 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.ย.2551  เวลา 00:51 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 7

15 ก.ย.2551  เวลา 00:51 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 8

15 ก.ย.2551  เวลา 00:52 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 9

15 ก.ย.2551  เวลา 00:56 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

โต๊ะบูชาก๋งบี้   ท่านเป็นผู้ที่นำ เถ้าธูป กิ้วอ๋องไต่เต่มาจากเมืองจีน


 ความคิดเห็นที่ 10

15 ก.ย.2551  เวลา 00:56 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 11

15 ก.ย.2551  เวลา 00:57 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 12

15 ก.ย.2551  เวลา 01:05 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

โต๊ะ บูชา กิ้วอ๋องไต่เต่ ประชาชนทั่วไปสามารถ สักการะได้ ณ จุดนี้  ส่วนด้านหลังม่านสีเหลืองจะเป็นในส่วน
ล่ายตั๋ว(ตำหนักใน)  หรือที่ชาวห้วยยอดรู้จักกันว่า ห้องเก้า  ซึ่งเฉพาะพระและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นจึงสามารถเข้าไปได้

 ความคิดเห็นที่ 13

15 ก.ย.2551  เวลา 01:05 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 14

15 ก.ย.2551  เวลา 01:09 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

พระเฉ่งฉุ้ย

 ความคิดเห็นที่ 15

15 ก.ย.2551  เวลา 01:13 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 16

15 ก.ย.2551  เวลา 01:16 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  

 

 ความคิดเห็นที่ 17

15 ก.ย.2551  เวลา 01:19 น.
โดย.. ekk 118.173.128.155  
นอนก่อนครับ   พรุ่งนี้มาโพสต่อ.......ง๊วง..ง่วงๆๆๆๆๆ     

 ความคิดเห็นที่ 18

15 ก.ย.2551  เวลา 07:05 น.
โดย.. ekk 118.173.126.134  

 

 ความคิดเห็นที่ 19

15 ก.ย.2551  เวลา 07:11 น.
โดย.. ekk 118.173.126.134  

 

 ความคิดเห็นที่ 20

15 ก.ย.2551  เวลา 07:16 น.
โดย.. ekk 118.173.126.134  

 


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน