ตรังรวมพลังสื่อสันติสุข3จังหวัดชายแดนใต้


ชาวตรังพร้อมใจกันร่วมงาน “รักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน” โดยการร่วมกันเขียนไปรษณียบัตรที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนำไปรวมกับ 11 จังหวัดภาคใต้ ก่อนจะส่งไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายชูศักดิ์ ฟูเกียรติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ชาวตรังจำนวนมากร่วมโครงการ “รักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน” เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างพลังความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ให้แสดงออกถึงความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างพลังความรัก และความสามัคคีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2548

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังประชาชนและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในความรัก ความสามัคคี ในวันนี้ (31 มี.ค.) เวลา16.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยจะมีการตกแต่งรณรงค์ป้ายคำขวัญ “รักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน” พร้อมด้วยกล่องรับไปรษณียบัตรที่จัดทำเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนฝากส่งไปยัง 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

เมื่อเสร็จกิจกรรมรณรงค์แล้ว จะนำรถรณรงค์ฯ เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 1 เมษายน และจะไปรวมกันกับ 11 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดชุมพรในวันที่ 4 เมษายน จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปยังกรุงเทพฯ วันที่ 5 เมษายน และร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 เมษายน 2548 ผู้สนใจสามารถซื้อไปรษณีย์ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ฉบับละ 5 บาท ได้ที่สำนักงานจังหวัดตรังและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดตรัง

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000044405

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 203.146.83.76   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน