ลุงชม้อยรักในหลวง


ปัจจุบันกระผมเป็นข้าราชการบำนาญ  สังกัดกระทรวงกลาโหม ชั้นยศจ่าสิบเอกและได้รับตำแหน่งทางการเมืองเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมเมื่อ พ.ศ. 2548 ความประทับใจต่อองค์พระประมุขของชาตินั้น เริ่มตั้งแต่รับราชการทหาร เคยรับใช้ประเทศชาติพิทักษ์ราชบัลลังก์ ในสมรภูมิ สงครามเวียดนามระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2512 ในนามของกองพันเสื่อดำรุ่นที่ 1 ในช่วงนั้นได้ใช้ชีวิตทหารในเวียดนามกำลังใจหนึ่งของกระผมคือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอพรและบารมีของพระองค์ท่านคุ้มครองทหารไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ บรรลุเป้าหมายและความปลอดภัยภายใต้ธงไชยเฉลิมพล ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่หน่วยทหาร ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตราชการทหาร

 

ทรงเป็นมิ่งขวัญหลักของทหารทั้งมวล และหลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วยังทรงพระราชทานเหรียญ “ภปร.” ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติครั้งนี้ และกระผมขอให้คนไทยรุ่นหลังจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตั้งใจทำความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติชอบ มีคุณธรรม เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวไทยสืบไป


โดย.. วิชยุตม์ 118.173.239.135   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน