มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ


มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
1. นั่งสมาธิ    อย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้)
   
อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
               
เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
             
จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ
             
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
             
ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
             
เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2.
สวดมนต์ ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
   
อานิสงส์ --- เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
               
ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
               
เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
               
แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา , พระคาถาชินบัญชร ,
               
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น
               
เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3.
ถวายยารักษาโรค ให้วัด , ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์
   
อานิสงส์ - -- ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา
                         
สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า
                         
ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

4.
ทำบุญตักบาตร ทุกเช้า
   
อานิสงส์ --- ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร
                     
ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

5.
ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
 
   อานิสงส์ --- เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ
                   
สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้
                   
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6.
สร้างพระถวายวัด
   
อานิสงส์ --- ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
                     
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข
                       
ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7.
แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์ หรือบวชพระอย่างน้อย 9 วันขึ้นไป
   
อานิสงส์ --- ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่
                       
ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร
                       
สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา
                     
จิตเป็นกุศล

8.
บริจาคเลือดหรือร่างกาย
   
อานิสงส์ --- ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ
                     
ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา
                     
ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

9.
ปล่อยปลา ที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ
 
อานิสงส์ --- ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต
                   
ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น
                   
หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส
                   
เป็นอิสระ

10.
ให้ทุนการศึกษา , บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ , อาสาสอนหนังสือ
 
อานิสงส์ --- ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
                     
ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

11.
ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)
 
อานิสงส์ --- ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยาก
                     
เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง
                   
จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12.
รักษาศีล 5 หรือศีล 8
 
อานิสงส์ --- ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
                   
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
                     
กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา
 
 
อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

1.
เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
2.
จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3.
สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์***มโหดเครียดแค้นในใจลงได้
4.
ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5.
มีอายุมั่นขวัญยืน
6.
ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
7.
ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
8.
ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
9.
สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
10.
ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1.
อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2.
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3.
เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
4.
เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5.
จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6.
มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ( เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์    วาสนายั่งยืน
7.
คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8.
คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ   สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
9.
พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10.
สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์
    ( บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ , อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร )
1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
2.
เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
3.
สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
4.
เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
5.
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
6.
จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
7.
เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
8.
ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
9.
โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
10.
ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ   ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการ ให้คนได้บวช

       
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ

โดย.. เจียง 61.7.166.48   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ส.ค.2551  เวลา 20:54 น.
โดย.. kit 222.123.151.42  
ขอบคุณครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

16 ส.ค.2551  เวลา 17:02 น.
โดย.. 111 118.173.129.11  

ตอนนี้ทำงาน อยู่ที่ตรังค่ะ

เคยคิดอยากจะบวชชีมานานแล้ว ชอบไปวัด ทำบุญตักบาตร

ที่ตรังช่วงเช้าถ้าพอมีเวลาจะไปที่วัดคลองน้ำเจ็ด

อยากให้ชาวตรัง ช่วยแนะนำวัดที่น่าไปเที่ยว ไปทำบุญให้หน่อยคะ

อีกอย่างถ้าจะบวชไปบวช//ปฎิบัตธรรม ไม่ทราบว่าจะที่ไหนดีค่ะ 


 ความคิดเห็นที่ 3

17 ส.ค.2551  เวลา 00:21 น.
โดย.. rattanajan 202.91.19.204  
ผมก็...ไม่แน่ใจนะ...แต่ผมนี้ไป...วัดโคกหล่อ...แทบทุกวัน...ท่านพระอาจารย์...ใจดี...(ไปกินข้าวก้นบาตร)...ครับ

 ความคิดเห็นที่ 4

17 ส.ค.2551  เวลา 10:52 น.
โดย.. 111 117.47.213.63  

แล้ว วัดโคกหล่อ เนี้ยอยู่ตรงไหนหรอคะ

ไม่รู้จัก หรือว่าอีกชื่อเค้าจะเรียกว่าวัดอะไรหรอ


 ความคิดเห็นที่ 5

19 ส.ค.2551  เวลา 18:39 น.
โดย.. ใบหยก 125.24.128.243  

วัดพระงามเจ้าอาวาสให้พรดีมาก อยู่ด้านหลังโรงแรมหัวเรือลองถามชาวบ้านแถวนั้นดูครับ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน