ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้


1.When a winner commits a mistake, he say I'm wrong (Habit 1 : Be proactive)
ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง
When a loser commits a mistake, he says it's not my fault
ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน
2.A winner works harder and has more time than a loser (Habit 2: Begin with the end in mind)
ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้
A loser always is too busy to do what is necessary (Habit 3 : Put first thing first)
ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง
3.A winner faces and solves his/her problems (Habit 1 : Be proactive)
ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น
A loser does otherwise
ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา
4) A winner makes things happen (Habit 1 : Be proactive)
ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงานขึ้น
A loser makes promises
ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ
5) A winner wld say " I am good but not as good as I want to be "(Habit 1
: Be proactive)
ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ "
A loser wld say " I am not as bad as others
ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา "
6) A winner listens, understand and responds (Habit 5 : Seek first to understand then be understood)
ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้
A loser only waits until it's his/her turn to speak
ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของตัวเอง
7) A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them (Habit 1 : Be proactive)'
ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น
A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults
ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา
8) A winner is responsible not just for his own work (Haibt 4 : Think win-win and Habit 6 : Synergize)
ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ (ไม่ใช่ไปก้าวก่ายงานคนอื่นนะ)
A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job
ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่
9) A winner wld say " There shd be a better way to do it "
(Habit 1 : Be proactive and Habit 2 : Begin with the end in mind)
ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ
A loser wld say " This is the only way to do "
ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ "
10) A winner like you will share this with his/her friends (Habit 4 & 6)
ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา
A loser will just keep this to himself/herself because he/she
doesn't hv time to share this with others.
ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่า เขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น

โดย.. may 203.156.166.205   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

26 ม.ค.2548  เวลา 11:17 น.
โดย.. ที 202.12.74.6  
ดีมากเลยครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

26 ม.ค.2548  เวลา 15:14 น.
โดย.. ดำ ลิบง 203.152.15.3  
ตกลงใครเป็นผู้แพ้และผู้ชนะล่ะน้องเมย์คนสวย

 ความคิดเห็นที่ 3

5 พ.ค.2550  เวลา 15:05 น.
โดย.. องุ่น 222.123.45.206  

คะแล้วพี่ๆคิดว่าผู้แพ้กันผู้ชนะอะไรดีกว่าคะ

สำหรับองุ่นคิดว่าผู้แพ้ดีกว่าคะเพราะผู้แพ้มีประสบการณ์เเละเจอปัญหามามากกว่าและสามารถผ่านพ้นมาได้

แต่ผู้ชนะซิคะเป็นคนที่ชนะมาตลอดเลยไม่รู้ว่าแพ้เป็นยังไงถ้าเกิดแพ้มาสักครั้งคงต้องรับไม่ได้แน่นอนเลยคะ

เพราะเค้าไม่เคยมาเผชิญกับปัญหาไงคะ

ดีมากคะสำหรับกระทู้ข้อนี้ผู้แพ้ผู้ชนะ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน