สาระความรู้บริการวิชาการเพื่อสังคม(วิรัช.คอม)


แสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ตำราหนังสือ บทความ ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานอื่น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและให้บริการทางวิชาการแก่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และสาธารณชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดหรืออีเมล์รับบทความฟรี ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดย รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
http://www.wiruch.com

โดย.. พิมพ์วิรัช 203.144.143.3   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน