หลายพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วนายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มักประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปี แม้ภาพรวมจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็จะมีปัยหาในบางหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก โดยมีการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในหน้าแล้ง ซึ่งทุกปีจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำน้ำอุปโภค-บริโภค ไปคอยแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดของประชาชนในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ ในปี 2551 ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตรังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งแผนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ และลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงประสบปัญหา

อย่างไรก็ตาม คาดว่าพื้นที่จังหวัดตรังในปีนี้ จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคมากนัก เนื่องจากมีการนำระบบน้ำประปามาใช้เกือบครบทุกหมู่บ้านแล้ว นอกจากนั้น ในบางตำบลก็ได้มีการนำรถบรรทุกน้ำ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะภัยแล้งอีกทางหนึ่ง แต่ประชาชนเองก็ควรเตรียมพร้อมจัดหา หรือซ่อมแซมภาชนะ เพื่อใช้เก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง หรือเวลาขาดแคลนน้ำ

ที่มาของข่าว : นสพ.รักษ์ตรัง และ FM.95.0 MHz

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.220.187   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน