โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เตรียมเปิดปีหน้า...


  1 2 3    หน้าถัดไป >


น้องๆ ที่มองหาที่เรียนระดับ ม.1-ม.4 นี่คือโอกาศดีๆ
สำหรับการศึกษาของน้องครับ

// พี่ตั้มขอเลือก กลุ่มสนทนานะครับ
ผมเลือกม่ายถูก

โดย.. ที 202.12.74.6   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ธ.ค.2547  เวลา 22:05 น.
โดย.. ที 202.12.74.6  
โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ เตรียมเปิดปีหน้า
มุ่งสร้างเยาวชนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มีสุนทรีย์ในชีวิต

หลังจากได้มีการดำเนินการจัดตั้ง และเตรียมความพร้อมมาด้วยระยะเวลาพอสมควร ในปีการศึกษา 2548 "โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์" ก็จะรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม. 4 เข้าเรียน
จำนวนชั้นละ 140 คน โดยจะใช้พื้นที่บางส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เรื่องนี้เป็นที่สนใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนทั่วไป
เป็นอย่างยิ่ง "งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่" จึงได้สอบถามรายละเอียด พร้อมคำตอบที่เป็นที่สนใจของบุคลากรและชุมชน จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
โดยส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการรับครู และนักเรียนรุ่นบุกเบิกของโรงเรียน

โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ อยู่ในสถานะอย่างไร ขึ้นตรงกับหน่วยใดของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนะนำให้ตั้งโรงเรียนในลักษณะของโรงเรียนเอกชน ขึ้นอยู่กับมูลนิธิโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ และตัวมูลนิธิจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงเรียน

รูปแบบของโรงเรียนแห่งนี้ จะให้นึกถึงโรงเรียนอะไรเป็นตัวอย่าง
เราไม่มีโรงเรียนต้นแบบ บางคนคิดว่าคงเหมือนโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ไม่ใช่ เราจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้มุ่งไปถึงขั้นสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่นระดับประเทศ เรามุ่งจะสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ มีเหตุ มีผล ขณะเดียวกันก็จะไม่ทิ้งสุนทรีย์ของชีวิต มีชีวิตที่เป็นปกติสุข
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

การบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า เป็นโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับมูลนิธิ ซึ่งเป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเพียงแต่มูลนิธินี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่
เรากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดตั้งมูลนิธิผ่านกระทรวงมหาดไทย คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมนี้การจัดตั้งคงเสร็จสิ้น ในเบื้องต้นได้รับการเอื้อเฟื้อจากคณะวิทยาศาสตร
์ให้สถานที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนรุ่นแรก รวมทั้งเรื่องของอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยดูแลครูของโรงเรียน

ถ้าเป็นเรื่องของมูลนิธิค่าเล่าเรียนน่าจะถูก
ในระยะเริ่มต้นมูลนิธินี้จะไม่มีเงินบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินการมูลนิธินี้คือ เราจะจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยไม่หวังผลกำไร แต่จะให้มีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยเงิน
เป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น การจัดการต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและดำเนินงานอยู่ได้ ในระยะแรกต้องอาศัยค่าเล่าเรียนเป็นหลัก จึงบอกได้ว่าค่าเล่าเรียนคงจะไม่ถูกดังที่ตั้งคำถามเอาไว้
ระดับค่าเล่าเรียนคงเหมือนโรงเรียน เอกชน แต่จะมีส่วนของการพัฒนาคุณภาพรวมอยู่ด้วย ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะหนักไปที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ซึ่งพื้นฐานด้านนี้ของโรงเรียนต้องดีพอ เราคาดหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าเรียนรู้จากกระดาษ สิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ฟังแล้วดูเหมือนนักเรียนสายศิลป์จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียน
ความจริงเราไม่ได้เน้นวิทย์หรือศิลป์ แต่เราอยากจะเน้นว่านักเรียนจะต้องเป็นนักวิทยา-ศาสตร์ที่มีสุนทรีย์ในตนเอง โรงเรียนจะไม่สอนแต่วิทยาศาสตร์ด้านเดียว จะมีศิลปะและ
ดนตรีด้วย แต่คงไม่ใช่สำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้านศิลปศาสตร์เป็นหลัก............

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.psu.ac.th/news/school.htm

 ความคิดเห็นที่ 2

16 ธ.ค.2547  เวลา 07:54 น.
โดย.. คดท 203.146.98.83  
แล้วจะตั้งที่ไหน หาดใหญ่ หรือตรัง หรือที่.......

 ความคิดเห็นที่ 3

16 ธ.ค.2547  เวลา 09:48 น.
โดย.. ตั้ม 203.152.14.134  
มาเปิดที่ตรังเลยเหรอครับ ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกัน แต่ไม่คิดว่าจะมาเริ่มที่ตรัง นับว่าเป็นโอกาสดีของเด็กตรังครับ

 ความคิดเห็นที่ 4

16 ธ.ค.2547  เวลา 10:35 น.
โดย.. ที 202.12.74.6  
ตอนนี้ยังใช้พื้นที่ในคณะวิทยาศาสตร์ มอ. หาดใหญ่ไปก่อนครับ
ส่วนสถานที่จริง รู้สึกว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้...

 ความคิดเห็นที่ 5

16 ธ.ค.2547  เวลา 12:27 น.
โดย.. คนตรัง2004 203.146.98.83  
ทราบ....ครับ

 ความคิดเห็นที่ 6

22 ธ.ค.2547  เวลา 13:23 น.
โดย.. คนอยากทำงานใกล้บ้าน 202.28.169.165  
รับอาจารย์จบโทเคมีรึเปล่า อีกไม่นานคงจบจากมหิดลค่ะ อยากทำงานใกล้บ้านรบกวนขอคำตอบและส่งมาที่ tulth@yahoo.com หน่อยนะคะ

 ความคิดเห็นที่ 7

22 ธ.ค.2547  เวลา 16:27 น.
โดย.. ที 202.12.74.6  
อันนี้ต้องติดตามที่ http://www.psu.ac.th ครับ
แล้วก็ที่ http://www.hu.ac.th ของ ม.หาดใหญ่ครับ

 ความคิดเห็นที่ 8

28 ธ.ค.2547  เวลา 08:18 น.
โดย.. เจ้าชาย 202.129.50.34  
เป็นสิ่งที่ดี จังหวัดตรังจะได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นทางเลือกใหม่

 ความคิดเห็นที่ 9

27 ส.ค.2548  เวลา 10:47 น.
โดย.. คนน่ารัก 61.19.150.50  
อยากรู้จังทำไมอีฟ้าถึงได้อ้อร้อ

 ความคิดเห็นที่ 10

6 ม.ค.2549  เวลา 10:43 น.
โดย.. 555555555555555555 203.156.50.75  
สาดค้าเทิมเเพงชิบหายเลยช่วยลดให้หน่อยคับจากโจรใต้ :.com

 ความคิดเห็นที่ 11

6 ม.ค.2549  เวลา 10:45 น.
โดย.. ลุงชัย 203.156.50.75  
สาดค้าเทิมเเพงชิบหายเลยช่วยลดให้หน่อยคับจากโจรใต้ :.com
***เเม่

 ความคิดเห็นที่ 12

6 ม.ค.2549  เวลา 10:46 น.
โดย.. ป้าตุดตู๋ 203.156.50.75  
สาดค้าเทิมเเพงชิบหายเลยช่วยลดให้หน่อยคับจากโจรใต้ :.com
***เเม่

 ความคิดเห็นที่ 13

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. เมฆ สอบห้อง 3304 203.172.177.100  
ไม่รู้สอบได้หรือปล่าว ยังค่าใจอยู่ แต่วันที่สอบทำดีแล้ว ขอฝากด้วยนะ(จากเด็กแนว)

 ความคิดเห็นที่ 14

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. เดเด้เ 202.143.161.134  

 ความคิดเห็นที่ 15

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. น.รที่สอบ 203.113.76.11  
ทำไมสอบไม่ติดม. 1

 ความคิดเห็นที่ 16

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. เล 203.113.76.11  
อยากสอบผ่าน ม.1จังเลย

 ความคิดเห็นที่ 17

23 ก.พ.2549  เวลา 18:24 น.
โดย.. ผู้เสียใจ 203.148.180.7  

ทำไมสอบ  ม.1  ไม่ติดเสียใจจัง 

 


 ความคิดเห็นที่ 18

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. ด.ญ.เจนจิรา รัชดาชาน 203.113.77.4  
เมื่อปีที่แล้วไปสอบไม่ผ่าน เอาไว้ต่อม.4 แล้วกัน

 ความคิดเห็นที่ 19

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. คนสวย 203.113.77.4  
แล้วค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ

 ความคิดเห็นที่ 20

0 543  เวลา 00:00 น.
โดย.. เจมส์ 203.188.13.139  
สอบวิชาอะไรบ้างครับ


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน