.
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.สวนดุสิต ตรังรับรางวัลห้างแมคโคร

             

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.สวนดุสิต ตรังรับรางวัลห้างแมคโครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับรางวัล ในกิจกรรม “แมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2559” โดยนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม นายชาคริต โคจรนา
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม นายเกียรติวงศ์ สงนพรัตน์
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม นายณัฐวัตร เหล่าตระกูลงาม

โดย.. ปชส.สวนดุสิต (sutida) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.83.76   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน